Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szántó Iván, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önök által vizsgált Pegazus rendszer által begyűjtött adatok Magyarországon vagy külföldön kerültek letárolásra, illetve más országból ezek az adatok elérhetőek voltak-e.
Kérem továbbá tájékoztatásukat arra vonatkozóan is, hogy a vizsgált személyek esetében mennyire volt eredményes a rendszer használata, azaz hány esetben került sor a begyűjtött adatok alapján eljárás megindítására .

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 15.

Üdvözlettel:

Szántó Iván

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

NAIH Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Hatóság!

Köszönöm válaszukat, minazonáltal - mint az Infotv. alapján a közérdekű adatigénylések elősegítéséért felelős hatóság - ügyelhetnének a válaszadási határidő betartására.

A NAIH elnöke 2022. január 21-én interjút adott az ATV egyenes beszéd műsorában (https://www.atv.hu/videok/20220221/minde...), amelynek során az alábbi párbeszéd hangzott el (06:42):

Rónai Egon: Volt olyan, ahol pozitív volt az eredmény? Tehát, hogy beigazolódott a gyanú és volt folytatása a vizsgálatnak?

Péterfalvi Attila: Volt olyan is, igen a vizsgált eseteknél, de még egyszer, ne szűkítsük le a sajtóban megjelent eseményekre, hanem a kiválasztott mintavételezési eljárásban.

Ennek fényében kérem segítsenek értelmezni a második kérdésemre adott válaszukat, miszerint „Arra nem terjedt ki a Hatóság eljárása, hogy a titkos információgyűjtést követően a megszerzett adatokat mire használták fel a nemzetbiztonsági szolgálatok, ezért erről a Hatóság nem tud felvilágosítást adni.„ A válaszukban nem fejtették ki az igazság minden részletét, vagy netán az elnök úr állított valótlant?

Üdvözlettel:

Szántó Iván

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét!
Üdvözlettel:
NAIH Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szántó Iván, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.