Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a FIDESZ-KDNP és a Kerületünk az Otthonunk frakciószövetség 2023-as költségvetési keretére vonatkozó előterjesztéseket (Költségvetési Bizottság, 2023. március 7-i ülés, 1. és 2. napirend).

Kérem, hogy az adatigénylést az önkormányzat honlapján, a bizottsági előterjesztések helyén való közzététellel teljesítsék, tekintettel az Infotv. előírására, miszerint a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket a benyújtás időpontját követően azonnal nyilvánosságra kell hozni a honlapon.

Többedszerre figyelmeztetem önöket, hogy kérés nélkül pótolni kell a mulasztást, ha az önkormányzat vezetősége úgy dönt, hogy az előterjesztések megismerését a képviselőknek is csak ülés helyszínén teszi lehetővé.

A bizottsági előterjesztések közzétételének elmulasztásával az önkormányzat korábban százas, talán ezres nagyságrendben sértett törvényt. Ebben a ciklusban azt követően is évekig folytatták a jogsértő gyakorlatot, hogy a polgármester és a jegyző számára ki kellett derülni a mulasztásnak. A közzététel most sem teljes körű, és semmi nyoma vállalásnak a sokéves mulasztás pótlására. Az adatigénylések teljesítése során, külön felszólításra, hol kiteszik a honlapra az információt, hol nem. Úgy tűnik, kifejezetten megéri az önkormányzatnak törvényt sérteni és húzni az időt, ami nem helyes: az adatigényléseket teljesítik, kivéve, amikor nem, a törvény szerint járó azonnali hozzáférés helyett plusz munkára és várakozásra kényszerítve az érdeklődőket. Az önkormányzat átláthatósága rontásának láthatóan nincs következménye a jegyző számára a kinevező akaratából, különben valószínűleg lenne intézkedési terv, határidő, felelős, szükség esetén döntés plusz kapacitásról, és nem kellene esetről esetre kérni továbbra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 11.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. március 11. napján küldött közérdekű adatkérésére
mellékelten küldöm a linket, ahol elérhetőek az adatok:

 

[1]https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail: [3][email address]

 

 

References

Visible links
1. https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...
3. mailto:[email address]

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm a linken található előterjesztések kért kiegészítését!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos