A párt-frakciószövetségek költségvetési keretéről szóló bizottsági előterjesztések

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a FIDESZ-KDNP és a Kerületünk az Otthonunk frakciószövetség 2023-as költségvetési keretére vonatkozó előterjesztéseket (Költségvetési Bizottság, 2023. március 7-i ülés, 1. és 2. napirend).

Kérem, hogy az adatigénylést az önkormányzat honlapján, a bizottsági előterjesztések helyén való közzététellel teljesítsék, tekintettel az Infotv. előírására, miszerint a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket a benyújtás időpontját követően azonnal nyilvánosságra kell hozni a honlapon.

Többedszerre figyelmeztetem önöket, hogy kérés nélkül pótolni kell a mulasztást, ha az önkormányzat vezetősége úgy dönt, hogy az előterjesztések megismerését a képviselőknek is csak ülés helyszínén teszi lehetővé.

A bizottsági előterjesztések közzétételének elmulasztásával az önkormányzat korábban százas, talán ezres nagyságrendben sértett törvényt. Ebben a ciklusban azt követően is évekig folytatták a jogsértő gyakorlatot, hogy a polgármester és a jegyző számára ki kellett derülni a mulasztásnak. A közzététel most sem teljes körű, és semmi nyoma vállalásnak a sokéves mulasztás pótlására. Az adatigénylések teljesítése során, külön felszólításra, hol kiteszik a honlapra az információt, hol nem. Úgy tűnik, kifejezetten megéri az önkormányzatnak törvényt sérteni és húzni az időt, ami nem helyes: az adatigényléseket teljesítik, kivéve, amikor nem, a törvény szerint járó azonnali hozzáférés helyett plusz munkára és várakozásra kényszerítve az érdeklődőket. Az önkormányzat átláthatósága rontásának láthatóan nincs következménye a jegyző számára a kinevező akaratából, különben valószínűleg lenne intézkedési terv, határidő, felelős, szükség esetén döntés plusz kapacitásról, és nem kellene esetről esetre kérni továbbra is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 11.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. március 11. napján küldött közérdekű adatkérésére
mellékelten küldöm a linket, ahol elérhetőek az adatok:

 

[1]https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail: [3][email address]

 

 

References

Visible links
1. https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...
3. mailto:[email address]

Tisztelt II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Köszönöm a linken található előterjesztések kért kiegészítését!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos