A Paksi Közlekedési Kft. üzemeltetésében álló elektromos autóbuszok rendelkezésre állása

Kovács Zoltán made this Közérdekűadat request to Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy A Paksi Közlekedési Kft. üzemeltetésében álló tíz darab Solaris elektromos autóbusz 2021 január 1. óta milyen rendelkezésre állással, hány kilométert tett meg utasfogalomban.
A válaszukban kérem az alábbi adatokat tüntessék fel:
- forgalmi rendszám
- forgalomba állás napja
- megtett hasznos utaskilométer (buszonként, havi bontásban)
- havi átlagos fogyasztás (buszonként, havi bontásban - kWh/km)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 18.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
+36305515789

Titkárság PM, Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kovács Zoltán!

Mellékletként csatoltan megküldjük a közérdekű adatigénylésére adott válaszunkat tartalmazó dokumentumot.

Szabó Péter Polgármester úr nevében és megbízásából

Tisztelettel:

Takács-Kern Ágnes
titkársági referens
Polgármesteri Titkársági Osztály
Paksi Polgármesteri Hivatal
Paks, Dózsa Gy. út 55-61.
Tel: 75/ 500-565
e-mail: [Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése