A NYUFIG, 2017.11.17-e óta folyó idegrendszert romboló törvénytelen özvegyi nyugdíj visszatartása abszolút jogosultságom ellenére

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nyugdíjfolyósító Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Budapesest, hozzátartozói járulékok fölött döntést hozó 6 tagú"banda", akik trükkös játszma révén mindent bevetnek, hogy a nem AJÁNDÉK, hanem jogosultságom révén járó törvény által előírt kötelező támogatás! 2018-ban kénytelenek voltak az ideiglenes özvegyi nyugdíjat megítélni 8 hónap gyötrelmes huzavona után, mert bírósági eljárást indítottam, ahol kötelezték őket! Házastársi alapon, nem egészségkárosodás miatt! Ugyanezen érvvel, amint megszűnt az egy éves ideiglenes özvegyi nyugdíj, újra kezdték a törvénytelen módon időhúzásra bazirozo levelezést, azután, miután egyszer már kimondták, jogos a házastársi alapon folyósíttandó özvegyi nyugdíj, mivel férjemmel több, mint 10 évig éltem élettársi kapcsolatban megszakítás nélkül házasság kötésünket megelőzően, ISMÉT AKADÁLYT SZABTAK, ÉS A RENDES ÖZVEGYI NYUGDÍJAT NEM ÍTÉLTÉK MEG, ELŐBBI MEGTÁMADHATHATATLANUL, KÉTSÉGET KIZÁRÓAN BIZONYÍTOTT TÉNY ELLENÉRE! 47%-OS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT VAGYOK CSAVAROKKAL RÖGZÍTETT GERINCEM OKÁN! MOZGÁSKORLÁTOZOTT, DE SOSEM EREM EL AZ 51%-OT, SEMMILYEN JÁRULÉKOT NEM KAPOK! ETTŐL MÉG"NYOMORÉK VAGYOK", JÁRNI NEM, ILLETVE ALIG TUDOK! EGYEDÜL ÉLŐ ÖZVEGYKÉNT, 2 DIPLOMÁVAL A TÁRSADALOMBÓL KIREKESZTVE, AMIÓTA ROKKANTSAGOM MELLETT ÖZVEGY LETTEM! SEMMILYEN JIVEDELMEM NINCS, SEGÍTSÉGEM SINCS, ÉHEN HALOK ÉS/VAGY KILAKOLTATNAK, MERT NEM TUDOK REZSIT FIZETNI! GYOGYSZEREIM ÉLETMENTÓEK LENNÉNEK, DE NINCS PÉNZEM KIVÁLTANI! MINDEN NAPOM ÉLETEM VESZÉLYEZTETÉSE, OLYKOR MÁR NEM BÁNNÁM, HA VÉGE LENNE, HOLOTT NEM VAGYOK ENDOGÉN DEPRESSZIÓS! MINDEZT A NYUFIG TESZI VELEM, 5-6 "EMBER" AKIT NEM NEVEZEK EGYELŐRE MEG, DE M.-Né...P. mind másnak is valamit, akit hasonlóan kínoznak a végtelen levelezésssel, az elutasításról szóló havi rendszerességgel küldött fals indokkal küldött hamis határozatokkal, kérem jelentkezzen! Együtt erősebbek vagyunk! Ez egy legitimit alakulatban tevékenykedő bűnszervezet, akik számos ember akár fatálisan végződő nyomorult helyzetét kihasználva a nyugdíjat visszatartják jogtalanul, és jó ég tudja,. hogyan, de valamilyen formában.... javukat szolgálja! Ez logikus tényállás, vállalom a felelősséget! |Éhezem miattuk 3. éve, 28 kg-ot fogytam, súlyos beteg lettem, nincs veszteni valóm! Kiderítem utolsó erőmből, mi folyik e mögött és börtönbe juttatom a csalókat! Bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett csalás, hivatali visszaélés, lopás jelentős összegre, állami pénz elsikkasztása, okirat hamisítás, és számos bűncselekmény elkövetésével, rászoruló, védtelen emberek kifosztása, átverése, életük veszélyeztetése révén! Ehhez szükséges adatokat gyűjtenem és hasonlóan járt sorstársakat! Megtisztelő segítségét köszönöm! Elnézését a hibákért, de egyik szememmel már nem látok, úgy írtam ezt a kétségbeesett kérelmet! Tisztelettel:
Szauer Zsuzsanna
IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 22.

Üdvözlettel:

Szauer Zsuzsanna

TBCST NYUFIG,

Tisztelt Ügyfelünk!

 

 

Ez egy automata rendszer által generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz elektronikus úton érkezett megkeresésére
hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az e-mailen érkezett megkeresések
feldolgozása – az érkeztetés, iktatás és illetékes munkatárs felé történő
továbbítást követően – beérkezési sorrendben történik, ezért azok
megválaszolása nem lehetséges postafordultával.

 

Tájékoztató magánszemélyeknek

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az esetleges
visszaélések elkerülése érdekében nem fogadható el a nem saját kezűleg
aláírt, illetőleg faxon, valamint Ügyfélkapu használata nélkül, egyéb
levelező rendszeren keresztül küldött e-mail-ben továbbított írásbeli
kérelem. Az elektronikusan beérkezett beadványokra csak abban az esetben
történhet teljes körű ügyintézés, ha a megkeresés az elektronikus
Ügyfélkapun keresztül érkezik.

 

Amennyiben rendelkezik a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához – okmányirodai
személyes regisztráció során megszerzett – hozzáféréssel, lehetősége van
elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére, mely szolgáltatás a
[1]https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincs... honlapon, az
„Elektronikus Ügyintézés” ikonra kattintva érhető el.

 

Amennyiben elektronikus levele adatváltozás (lakcím, bankszámlaszám)
bejelentésére vonatkozott, úgy kérjük, szíveskedjen megkeresését az
előzőekben leírtakra tekintettel megismételni elektronikus Ügyfélkapun
keresztül.

Ha nem tudja ügyét Ügyfélkapun keresztül intézni, akkor a veszélyhelyzet
időtartama alatt kérheti a telefonon történő azonosítást. A
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság munkatársa e-mailben hamarosan felveszi Önnel
a kapcsolatot annak érdekében, hogy személye telefonon történő sikeres
beazonosítása esetén az adatváltozás végrehajtása megtörténhessen.

 

Tájékoztató közigazgatási szerveknek

 

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére közigazgatási
szerv megkeresése elektronikus módon a BM KÉR Hivatali Kapu rendszerén
keresztül küldhető.

 

A [2][email address] a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfelei
részére rendelkezésre álló általános levelezési cím. A közigazgatási szerv
által erre az e-mail címre továbbított megkeresés esetén az abban
meghatározott teljesítési határidőt Igazgatóságunk nem tudja biztosítani.

 

Bővebb tájékoztatás [3]ITT érhető el.

 

Szíveskedjen megkeresését erre tekintettel megismételni.

 

 

Tisztelettel:

 

Magyar Államkincstár

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

 

References

Visible links
1. https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincs...
2. mailto:[email address]
3. http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kin...

Tisztelt Nyugdíjfolyósító Igazgatóság!
Túl vagyok az ötszázadik elektronikus úton történő beadvány tételen NYUFIG ÉS FELÜGYELETI HATÓSÁG FELÉ ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL!
NEM AZÉRT ÍRTAM ÖNÖKNEK, MERT AZ 501-IKBE HALOK MEG, HANEM ÉRTELMETLEN,, HISZEN EZ ŐKET NEM ZAVARJA, SŐT EZZEL NYERIK AZT AZ IDŐT, AMIBE ÉN BELEHALOK SZÓ SZERINT,!
ALÁÍRÓK ITT E-SIGNO HITELESÍTÉSSEL, HA VAN RÁ MÓD!
NAGYON KÉREM, AKI EBBEN ILLETŐSÉGGEL, KOMPETENCIÁVAL BÍRÓ POZÍCIÓBAN VAN SEGÍTSEN!
TISZTELETTEL:
Szauer Zsuzsannaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 22.

Üdvözlettel:

Szauer Zsuzsanna

TBCST NYUFIG,

Tisztelt Ügyfelünk!

 

 

Ez egy automata rendszer által generált üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz elektronikus úton érkezett megkeresésére
hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az e-mailen érkezett megkeresések
feldolgozása – az érkeztetés, iktatás és illetékes munkatárs felé történő
továbbítást követően – beérkezési sorrendben történik, ezért azok
megválaszolása nem lehetséges postafordultával.

 

Tájékoztató magánszemélyeknek

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az esetleges
visszaélések elkerülése érdekében nem fogadható el a nem saját kezűleg
aláírt, illetőleg faxon, valamint Ügyfélkapu használata nélkül, egyéb
levelező rendszeren keresztül küldött e-mail-ben továbbított írásbeli
kérelem. Az elektronikusan beérkezett beadványokra csak abban az esetben
történhet teljes körű ügyintézés, ha a megkeresés az elektronikus
Ügyfélkapun keresztül érkezik.

 

Amennyiben rendelkezik a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához – okmányirodai
személyes regisztráció során megszerzett – hozzáféréssel, lehetősége van
elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére, mely szolgáltatás a
[1]https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincs... honlapon, az
„Elektronikus Ügyintézés” ikonra kattintva érhető el.

 

Amennyiben elektronikus levele adatváltozás (lakcím, bankszámlaszám)
bejelentésére vonatkozott, úgy kérjük, szíveskedjen megkeresését az
előzőekben leírtakra tekintettel megismételni elektronikus Ügyfélkapun
keresztül.

Ha nem tudja ügyét Ügyfélkapun keresztül intézni, akkor a veszélyhelyzet
időtartama alatt kérheti a telefonon történő azonosítást. A
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság munkatársa e-mailben hamarosan felveszi Önnel
a kapcsolatot annak érdekében, hogy személye telefonon történő sikeres
beazonosítása esetén az adatváltozás végrehajtása megtörténhessen.

 

Tájékoztató közigazgatási szerveknek

 

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére közigazgatási
szerv megkeresése elektronikus módon a BM KÉR Hivatali Kapu rendszerén
keresztül küldhető.

 

A [2][email address] a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfelei
részére rendelkezésre álló általános levelezési cím. A közigazgatási szerv
által erre az e-mail címre továbbított megkeresés esetén az abban
meghatározott teljesítési határidőt Igazgatóságunk nem tudja biztosítani.

 

Bővebb tájékoztatás [3]ITT érhető el.

 

Szíveskedjen megkeresését erre tekintettel megismételni.

 

 

Tisztelettel:

 

Magyar Államkincstár

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

 

References

Visible links
1. https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincs...
2. mailto:[email address]
3. http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kin...

Muladi-Kovács Éva,

1 Attachment

 

Tisztelt Szauer Zsuzsanna!

 

Sántha Marianna főosztályvezető Asszony megbízásából csatoltan küldöm
adatkérésére Igazgatóságunk válaszát.

 

Tisztelettel:

 

 

Muladi-Kovács Éva

adatszolgáltatási kiemelt referens

 

Magyar Államkincstár

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Ügyfélkapcsolati és Szervezési Főosztály

Tel: 270-8836; 18836