A Normafa sífutó- és szánkópálya üzemeltetési kiadásai a 2023-24-es szezonban

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni a Normafa sífutó- és szánkópálya üzemeltetésével kapcsolatos alábbi adatokat:
• A hóágyúk működtetésére és a pályák világítására 2023. november 1 és 2024. március 31. közötti időszakban felmerült energia fogyasztás (kWh) és annak a szolgáltató részére megfizetett költsége.
• A hóágyúk működtetésére 2023. november 1. és 2024. március 31. közötti időszakban felmerült ivóvíz fogyasztás (kWh) és annak a szolgáltató részére megfizetett költsége.
• A pályák karbantartását, üzemeltetését végző személyeknek kifizetett éjszakai és hétvégi/ünnepnapi pótlékok is a 2023. november 1. és 2024. március 31. közötti időszakban.
• A hóágyúk, valamint a világítótestek felszerelésével kapcsolatban alvállalkozókkal kötött szerződések – ideértve a munkához szükséges gépek bérletét is – alapján kifizetett összegek, a szerződések felsorolásával és az egyes szerződésekre kifizetett összegek feltüntetésével.
• A hóágyúk ponyva burkolatának felszerelésének költsége, az ezzel kapcsolatban alvállalkozókkal kötött szerződések – ideértve a munkához szükséges gépek bérletét is – alapján kifizetett összegek, a szerződések felsorolásával és az egyes szerződésekre kifizetett összegek feltüntetésével.
• A hóágyúk ponyva burkolatának beszerzésére kötött szerződés
• Hány üzemórát dolgozott a sífutó- és szánkópályán alkalmazott Pistenbully 100 típusú ratrak 2022. december 1. és 2023. március 31. között?
• Hány liter gázolajat vásárolt a Normafa Park 2022. december 1. és 2023. március 31. között és ennek mennyi volt az ára?
• Hány liter AdBlue adalékot vásárolt a Normafa Park 2022. december 1. és 2023. március 31. között és ennek mennyi volt az ára?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 23.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Normafa Park Info,

Tisztelt Sipos Péter!

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Intézményhez elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tiszteltettel:
Normafa Park Intézmény

idézett részek megjelenítése

Normafa Park Info,

Tisztelt Uram!

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton küldött megkeresésére hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatom:

2023. november 1. és 2024. március 31. közötti időszakban felmerült energia fogyasztás 50.015,84 kWh és annak a szolgáltató részére megfizetett költsége 3.758.621,-Ft volt.

Az Intézménynél ivóvíz fogyasztás kWh-ban nem merült fel.

Tájékoztatom, hogy az Intézmény működése során nincs elkülönítve a pályák karbantartását, üzemeltetését végző személyeknek kifizetett túlórák, éjszakai és hétvégi/ünnepnapi pótlékok.

Tájékoztatom továbbá, hogy a hóágyúk ponyva burkolatának felszerelésére alvállalkozói szerződést nem kötöttünk.

A Pistenbully 100 típusú ratrak 125 üzemórát volt használatban a megjelölt időszakban, 1062 liter gázolaj került felhasználásra, valamint 18 liter AdBlue. A gázolaj költsége átlagosan 636 Ft/ liter, míg az Adblue költsége átlagosan 2181 Ft/liter volt.

Tisztelettel
Normafa Park Intézmény

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Normafa Park Info!

Köszönöm válaszukat. Felhívom a figyelmüket arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság már többször is jelezte, hogy a válaszadási határidők önkényes meghosszabbítása törvényellenes.

Arra is felhívom szíves figyelmüket, hogy továbbra is várom válaszukat az alábbi kérdésekre:
• A hóágyúk, valamint a világítótestek felszerelésével kapcsolatban alvállalkozókkal kötött szerződések – ideértve a munkához szükséges gépek bérletét is – alapján kifizetett összegek, a szerződések felsorolásával és az egyes szerződésekre kifizetett összegek feltüntetésével.
• A hóágyúk ponyva burkolatának felszerelésének költsége, az ezzel kapcsolatban alvállalkozókkal kötött szerződések – ideértve a munkához szükséges gépek bérletét is – alapján kifizetett összegek, a szerződések felsorolásával és az egyes szerződésekre kifizetett összegek feltüntetésével.
• A hóágyúk ponyva burkolatának beszerzésére kötött szerződés

Várom haladéktalan válaszukat.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Normafa Park Info,

Tisztelt Sipos Péter!

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Intézményhez elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:
Normafa Park Intézmény

idézett részek megjelenítése