Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tekintettel arra, hogy korábbi, hasonló témájú adatigénylésemre a közüzemi számlák hiányára hivatkozva csak részleges választ kaptam, kénytelen vagyok kérdéseimet ismételten feltenni, illetve pontosítani. Amennyiben még mindig nem állnak rendelkezésükre a számlák, kérem, szíveskedjenek közölni, mikorra várható a számlák beérkezése és azok alapján mikor tudnak kérdéseimre választ adni.
Kérem tehát, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni a Normafa sífutó- és szánkópálya üzemeltetésével kapcsolatos alábbi adatokat:
• A hóágyúk működtetésére és a pályák világítására 2022. november 1 és 2023. március 31. közötti időszakban felmerült energia fogyasztás (kWh) és annak a szolgáltató részére megfizetett költsége.
• A hóágyúk működtetésére 2022. november 1. és 2023. március 31. közötti időszakban felmerült ivóvíz fogyasztás (kWh) és annak a szolgáltató részére megfizetett költsége.
• A pályák karbantartását, üzemeltetését végző személyeknek kifizetett éjszakai és hétvégi/ünnepnapi pótlékok is a 2022. november 1. és 2023. március 31. közötti időszakban.
• A hóágyúk, valamint a világítótestek leszerelésével kapcsolatban alvállalkozókkal kötött szerződések – ideértve a munkához szükséges gépek bérletét is – alapján kifizetett összegek, a szerződések felsorolásával és az egyes szerződésekre kifizetett összegek feltüntetésével.
• A Normafa Park által üzemeltetett gépekhez felhasznált gázolaj mennyisége és annak ellenértéke a 2022. november 1. és 2023. március 31. közötti időszakban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 29.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter!

 

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Intézményhez elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15
nappal meghosszabbításra került.

 

Üdvözlettel,

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Sipos Péter!

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással - kérdései sorrendjében - az alábbi tájékoztatást adom:

Az adatigénylésben szereplő időszakra vonatkozóan számla ezidáig nem érkezett, a számlák beérkezésének időpontját nem tudjuk megadni.

Munkatársaink munkaköre nem csak a sífutó és szánkópálya üzemeltetésére vonatkozik, ezért elkülönített adatokat nem tudunk megadni.

A pályák kialakításával és működtetésével kapcsolatban alvállalkozókkal szerződéskötésre nem került sor.

A gép által felhasznált üzemanyag mennyisége nem kerül külön elkülönítésre az egyéb gépek (pl. traktor, fűkasza) által felhasznált üzemanyag mennyiségtől.

Tisztelettel:

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából

Szabó Orsolya

idézett részek megjelenítése

Tisztelt [email address]!

Sajnálattal konstatálom, hogy megismételt és pontosított adatigénylésemnek nem tettek eleget. Válaszukból számomra egyértelmű, hogy nem is kívánnak eleget tenni törvényi kötelezettségüknek, ezért kénytelen vagyok az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Attachment

Tisztelt Sipos Péter!

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással tájékoztatom, hogy a
kérdésben megjelölt időszakban az energiafogyasztás időközben megérkezett
adatok alapján összesen 104.304 kwh. A számlák összege: 10.685.019,-Ft a
víz fogyasztás összesen 45 m3, költsége 11.367,-Ft. Az intézmény működése
során nincs elkülönítve a pályák karbantartását, üzemeltetését végző
személyeknek kifizetett túlórák, éjszakai és hétvégi/ünnepnapi pótlékok. A
megjelölt feladatokra a Wintersport Kft-vel kötött az Intézmény
alvállalkozói szerződést, amely alapján  1.623.359,72 Ft-ot fizettünk ki.
Az Intézmény által használt géppark nem alkalmas az üzemanyag töltő
állomások felkeresésére, azt alkalmas eszközökben a szállítjuk a gépekhez.
Az előbbiek miatt a  pályafenntartásban használt gépek üzemanyag
mennyisége nem kerül külön elkülönítésre az egyéb gépektől (pl. traktorok,
fűnyíró, hótoló, hóseprű stb.). Az összes felhasznált gázolaj mennyisége a
kérdéses időszakban 3.442,73 liter és annak ellenértéke 2.239.883,-Ft.

 

 

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából

 

Üdvözlettel,

 

idézett részek megjelenítése