A Normafa sífutó- és szánkópálya üzemeltetési kiadásai II. nekifutás

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tekintettel arra, hogy korábbi, hasonló témájú adatigénylésemre a közüzemi számlák hiányára hivatkozva csak részleges választ kaptam, kénytelen vagyok kérdéseimet ismételten feltenni, illetve pontosítani. Amennyiben még mindig nem állnak rendelkezésükre a számlák, kérem, szíveskedjenek közölni, mikorra várható a számlák beérkezése és azok alapján mikor tudnak kérdéseimre választ adni.
Kérem tehát, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni és elektronikus úton részemre megküldeni a Normafa sífutó- és szánkópálya üzemeltetésével kapcsolatos alábbi adatokat:
• A hóágyúk működtetésére és a pályák világítására 2022. november 1 és 2023. március 31. közötti időszakban felmerült energia fogyasztás (kWh) és annak a szolgáltató részére megfizetett költsége.
• A hóágyúk működtetésére 2022. november 1. és 2023. március 31. közötti időszakban felmerült ivóvíz fogyasztás (kWh) és annak a szolgáltató részére megfizetett költsége.
• A pályák karbantartását, üzemeltetését végző személyeknek kifizetett éjszakai és hétvégi/ünnepnapi pótlékok is a 2022. november 1. és 2023. március 31. közötti időszakban.
• A hóágyúk, valamint a világítótestek leszerelésével kapcsolatban alvállalkozókkal kötött szerződések – ideértve a munkához szükséges gépek bérletét is – alapján kifizetett összegek, a szerződések felsorolásával és az egyes szerződésekre kifizetett összegek feltüntetésével.
• A Normafa Park által üzemeltetett gépekhez felhasznált gázolaj mennyisége és annak ellenértéke a 2022. november 1. és 2023. március 31. közötti időszakban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. június 29.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Melléklet

Tisztelt Sipos Péter!

 

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Intézményhez elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15
nappal meghosszabbításra került.

 

Üdvözlettel,

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Sipos Péter!

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással - kérdései sorrendjében - az alábbi tájékoztatást adom:

Az adatigénylésben szereplő időszakra vonatkozóan számla ezidáig nem érkezett, a számlák beérkezésének időpontját nem tudjuk megadni.

Munkatársaink munkaköre nem csak a sífutó és szánkópálya üzemeltetésére vonatkozik, ezért elkülönített adatokat nem tudunk megadni.

A pályák kialakításával és működtetésével kapcsolatban alvállalkozókkal szerződéskötésre nem került sor.

A gép által felhasznált üzemanyag mennyisége nem kerül külön elkülönítésre az egyéb gépek (pl. traktor, fűkasza) által felhasznált üzemanyag mennyiségtől.

Tisztelettel:

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából

Szabó Orsolya

idézett részek megjelenítése

Tisztelt [email address]!

Sajnálattal konstatálom, hogy megismételt és pontosított adatigénylésemnek nem tettek eleget. Válaszukból számomra egyértelmű, hogy nem is kívánnak eleget tenni törvényi kötelezettségüknek, ezért kénytelen vagyok az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Melléklet

Tisztelt Sipos Péter!

A Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézményhez elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással tájékoztatom, hogy a
kérdésben megjelölt időszakban az energiafogyasztás időközben megérkezett
adatok alapján összesen 104.304 kwh. A számlák összege: 10.685.019,-Ft a
víz fogyasztás összesen 45 m3, költsége 11.367,-Ft. Az intézmény működése
során nincs elkülönítve a pályák karbantartását, üzemeltetését végző
személyeknek kifizetett túlórák, éjszakai és hétvégi/ünnepnapi pótlékok. A
megjelölt feladatokra a Wintersport Kft-vel kötött az Intézmény
alvállalkozói szerződést, amely alapján  1.623.359,72 Ft-ot fizettünk ki.
Az Intézmény által használt géppark nem alkalmas az üzemanyag töltő
állomások felkeresésére, azt alkalmas eszközökben a szállítjuk a gépekhez.
Az előbbiek miatt a  pályafenntartásban használt gépek üzemanyag
mennyisége nem kerül külön elkülönítésre az egyéb gépektől (pl. traktorok,
fűnyíró, hótoló, hóseprű stb.). Az összes felhasznált gázolaj mennyisége a
kérdéses időszakban 3.442,73 liter és annak ellenértéke 2.239.883,-Ft.

 

 

Mikó Gergely igazgató úr megbízásából

 

Üdvözlettel,

 

idézett részek megjelenítése