A Normafa Park történelmi Sportterület rehabilitációjával kapcsolatban készítendő megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés

Sipos Péter made this Közérdekűadat request to Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 3.

Üdvözlettel:

Sipos Péter hozzászólt ()

Az adatigénylésekre végül pozitív választ kaptam. Az önkormányzat oldalán egy - finoman szólva - nem túl feltűnő helyre (http://www.hegyvidek.hu/site/upload/norm...) elkezdték feltölteni a kért információkat. Bízom a happy endben.

Sipos Péter hozzászólt ()

Sajnos az adatgazda nem hozta nyilvánosságra a kért adatokat, ezért a NAIH-hoz fordultam.

Sipos Péter