Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Alexandra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A neszmélyi VIII. számú vörös iszap tároló területén lévő szennyező anyagok

We're waiting for Tóth Alexandra to read a recent response and update the status.

Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a neszmélyi VIII. számú vörös iszap tároló területén a jelenleg és a korábban szennyező anyagok tárolásával, elszállításával, ártalmatlanításával kapcsolatos dokumentumokat és hatósági határozatokat,
- a területek kármentesítéséről, annak eredményeiről szóló határozatokat, dokumentumokat,
- minden korábbi és ha készült friss mérési eredményeket az érintett területek szennyezettségéről (talaj és talajvíz esetében),
- pontos információkat arról, hogy a területeken van-e még szennyezés, és ha igen akkor milyen?
- várhatóak-e további lépések a kármentesítés érdekében?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 11.

Üdvözlettel:

Tóth Alexandra

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    1K Download

  • Attachment

    K z rdek adat ig nyl s A neszm lyi VIII.sz m v r s iszap t rol ter let n l v szennyez anyagok.txt

    4K Download View as HTML

Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni a következő címzettek vagy
terjesztési listák számára:

[1]Közérdekű adat igénylések Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
adatgazdánál
A címzett postaládája megtelt, és jelenleg nem fogad üzeneteket. A
Microsoft Exchange nem fogja megkísérelni az üzenet ismételt kézbesítését.
Próbálja meg ismét elküldeni az üzenetet később, vagy forduljon
közvetlenül a címzetthez.

--------------------------------------------------------------------------

Továbbította: Microsoft Exchange Server 2007

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: kozig.local

[Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal request email]
#550 5.2.2 STOREDRV.Deliver: mailbox full. The following information
should help identify the cause:
"MapiExceptionShutoffQuotaExceeded:16.18969:BB000000,
17.27161:0000000094000000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:0E000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 4.7588:0F010480, 4.6564:0F010480, 4.4740:05000780,
4.6276:05000780, 4.5721:DD040000, 4.6489:DD040000, 4.2199:DD040000,
4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:0F010480, 0.26849:0F010480,
255.21817:DD040000, 0.26297:DD040000, 4.16585:DD040000, 0.32441:DD040000,
4.1706:DD040000, 0.24761:2F400000, 4.20665:DD040000, 0.25785:DD040000,
4.29881:DD040000". ##

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from mailout.kh.gov.hu (10.200.4.14) by KHCAS.kozig.local
(10.200.4.19) with Microsoft SMTP Server id 8.3.213.0; Fri, 11 Nov 2016
15:13:12 +0100
X-AuditID: 0ac8040e-f79436d0000013af-ca-5825d1ebe308
Received: from smtp.kimittud.org (smtp.kimittud.org [52.57.14.250]) by
mailout.kh.gov.hu (ESMTP) with SMTP id 4F.26.05039.BE1D5285; Fri, 11 Nov 2016
15:12:59 +0100 (CET)
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001) id 56750214FB; Fri,
11 Nov 2016 14:13:00 +0000 (UTC)
Date: Fri, 11 Nov 2016 14:13:00 +0000
From: =?UTF-8?B?VMOzdGggQWxleGFuZHJh?=
<[FOI #7969 email]>
To: =?UTF-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpc2VrIEtvbcOhcm9tLUVzenRl?=
=?UTF-8?B?cmdvbSBNZWd5ZWkgS29ybcOhbnloaXZhdGFsIGFkYXRnYXpkw6Fuw6Fs?=
<[Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_A?=
=?UTF-8?Q?_neszm=C3=A9lyi_VIII._sz=C3=A1m=C3=BA_v=C3=B6r=C3=B6s_iszap?=
=?UTF-8?Q?_t=C3=A1rol=C3=B3_ter=C3=BClet=C3=A9n_l=C3=A9v=C5=91?=
=?UTF-8?Q?_szennyez=C5=91_anyagok?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Brightmail-Tracker: H4sIAAAAAAAAA+NgFjrLIsWRWlGSWpSXmKPExsViYsn3S/f1RdUIg/lnTCw+tk5ndmD0uHLx
JGsAYxSXTUpqTmZZapG+XQJXxpt3XSwFL3Qq2r78ZGpgXKPdxcjJISFgIrH88TsmCFtM4sK9
9WxdjFwcQgKrGSVe9a1kBEkICRRKPF95kRXEZhFQlei4v48FxGYT8Jd4+G4WM0iDiMASRokH
C5rZQRK8AuYS83+2g00SFvjDKLHz4hugFRxACUGJvzuEQWqYBTQlrh3fwg5hK0pM6X7IPoGR
ZxZC1SwkVbOQVC1gZF7FKJibmJmTX1qil52hl55fppdRuokRGBpcJ1j4djBe+e9wiFGAg1GJ
h/c8x/1wIdbEsuLK3EOMkhxMSqK8O0ruhQvxJeWnVGYkFmfEF5XmpBYfYpTgYFYS4ZXgBSrn
TUmsrEotyodJSXOwKInz1gs8DBISSE8sSc1OTS1ILYLJMnGwH2KU4eBQkuAtBukWLEpNT61I
y8wpQVbDCbKBB2jDIx6QDcUFibnFmekQ+VOMilLivAEgzQIgiYzSPLheWBRfYpSVEuZlZGBg
EOIBWp6bWYIq/4iR4RWjONDLwry1IIN4MvNK4Ba8AtrNBLR79azbILtLEhFSUg2MDAmpnaY8
OnyvXzH+L9qffXLBu0fPpBr2zs9udaxZ2jhzpnSZ7b1jRhl732jpJLWZ900I+Pay5FVIrVtr
7pQjU27wTTdV0irNY/wTdePQy+NhMqmhqvN27I9MTjDeHzfzxnL/c0eZZnOn/1SvvPDcZFF0
55NwCRuutcZvjWc6TL48d1N9vHKbEktxRqKhFnNRcSIASzPrduACAAA=
Return-Path: [FOI #7969 email]

References

Visible links
1. mailto:[Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal request email]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Alexandra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.