A Miskolc Holding és vállalatok használatában lévő összes személygépkocsi tipusát, darabszámát, használójának nevét

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Miskolc Holding és a vállalatok használatában lévő összes személygépkocsi típusát, darabszámát, használójának nevét (beosztását), és azt, hogy az elmúlt öt évben mennyi pénzbe került a fenntartásuk (ezt részletezve kérném). Továbbá milyen bérleti vagy más konstrukcióban lévő autók vannak a Holdingnál, illetve a tagvállalatoknál? Ezeket a személykocsikat kik használják, és mennyi pénzbe kerül ez a cégeknek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 2.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Adatvédelmi felelős, Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Pusztai László!

A 2022. február 2. napján a Miskolc Holding Zrt-hez a Miskolc Holding Zrt.
és vállalatok használatában lévő összes személygépkocsi tárgyában
közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelme alapján az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 28. § (3) bekezdése alapján az igénye
pontosítására kérem fel, tekintettel arra, hogy az adatigénylése nem
egyértelmű az alábbiak tekintetében.

A személygépkocsik tekintetében kérte annak közlését, hogy az elmúlt öt
évben mennyi pénzbe került a fenntartásuk és ezt részletezve kérte.

Kérjük, jelölje meg, hogy mit ért részletezett adatok alatt.

Miskolc, 2021. február 18.

Dr. Cserni Gabriella

adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adatvédelmi felelős!
1. A holding tagvállalatok használatában/tulajdonában összes személyautó típusa , éves költsége, részletezve. Ha van személyi használatú, akkor annak a neve aki használja. Ha van bérelt autó, akkor azoknak az adatai is kellene. Ezekre lenne szükségem
Tisztelettel
Pusztai László
újságíró

Üdvözlettel:

Pusztai László