Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mong Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A miniszteri titkárság hivatalos látogatói 2012 május hónapban (Név, küldő szervezet, dátum)=

We're waiting for Mong Attila to read a recent response and update the status.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A miniszteri titkárság hivatalos látogatóinak listáját 2012 május hónapban (Név, küldő szervezet, dátum).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 3.

Üdvözlettel:

Mong Attila

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Mong Attila!

 

Az alábbiakban küldjük a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatását a
Kormányhoz intézett közérdekű adatkérésére.

 

A Miniszteri Titkárságon tett hivatalos látogatások részletei, az erre
vonatkozó információk, így a tárgyalópartnerek és a látogatók névsora
döntés-előkészítő adatoknak minősülnek. Az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint
a döntések meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített,
a döntés megalapozását szolgáló adatok a keletkezésétől számított tíz évig
nem nyilvánosak.

 

Szíves érdeklődését köszönjük!

 

Üdvözlettel:

NFM Kommunikációs Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Németh Adrienn, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2 Melléklet

 

 

Tisztelt Mong Attila úr!

 

 

Mellékelten küldjük válaszlevelünket szíves felhasználásra!

 

 

Tisztelettel,

 

 

[1]Leírás: Németh Adrienn
cid:[email protected]
Miniszteri Kabinet

adatvédelmi referens

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

1011 Budapest, Vám utca
.8.emelet 816

telefonszám: + 36 1 79-51845

                                               e-mail
cím:  adrienn[email address]

                                             

                                             

 

 

idézett részek megjelenítése

Németh Adrienn, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2 Melléklet

Tisztelt Mong Attila úr!

 

 

Mellékelten küldöm az NFM levelét szíves felhasználásra!

 

 

Tisztelettel,

 

 

 

[1]cid:[email protected] Németh Adrienn

Miniszteri Kabinet

adatvédelmi referens

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

1011 Budapest, Vám utca
.8.emelet 816

telefonszám: + 36 1
79-51845

                                               e-mail
cím:  adrienn[email address]

                                             

                                             

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Mong Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.