A metaloBox Kft. eszközei az iskolákban

Az igénylést elutasította a(z) Győri Tankerületi Központ.

Tisztelt Győri Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

a 2018/19-es, a 2019/20-as, a 2020/21-es, a 2021/22-es és a 2022/23-as tanévben

- a tankerületen belül hány iskolában voltak/vannak a metaloBox Kft.-től bérelt öltözőszekrények

- a tankerületen belül hány iskolában voltak/vannak a metaloBox Kft.-től bérelt értékmegőrző tárolószekrények

- hány darab metaloBox Kft.-től bérelt öltözőszekrény volt/van az iskolákban az egyes tanévekben

- hány darab metaloBox Kft.-től bérelt értékmegőrző tárolószekrény volt/van az iskolákban az egyes tanévekben

Emellett kérem, hogy elektronikus másolatban szíveskedjenek elküldeni részemre a metaloBox Kft.-vel 2018.01.01. és 2023. 03.12. között kötött szerződéseket minden mellékletükkel és módosításaikkal együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 12.

Üdvözlettel:

Varga Virág

Csorba Gergő dr., Győri Tankerületi Központ

3 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatolom Tankerületi Igazgató Asszony tárgyban kelt levelét.

 

Tisztelettel:

 

[1]KK Logodr. Csorba Gergő

főosztályvezető

Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály

Győri Tankerületi Központ

[2]9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Telefon: +36 96 795 296

E-mail: [3][email address]

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Varga Virág <[4][FOI #22052 email]>
Elküldve: 2023. március 12., vasárnap 11:39
Címzett: Győri TKK (KK)
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A metaloBox Kft. eszközei az iskolákban

 

Tisztelt Győri Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

a 2018/19-es, a 2019/20-as, a 2020/21-es, a 2021/22-es és a 2022/23-as
tanévben

- a tankerületen belül hány iskolában voltak/vannak a metaloBox Kft.-től
bérelt öltözőszekrények

- a tankerületen belül hány iskolában voltak/vannak a metaloBox Kft.-től
bérelt értékmegőrző tárolószekrények

- hány darab metaloBox Kft.-től bérelt öltözőszekrény volt/van az
iskolákban az egyes tanévekben

- hány darab metaloBox Kft.-től bérelt értékmegőrző tárolószekrény
volt/van az iskolákban az egyes tanévekben

Emellett kérem, hogy elektronikus másolatban szíveskedjenek elküldeni
részemre a metaloBox Kft.-vel 2018.01.01. és 2023. 03.12. között kötött
szerződéseket minden mellékletükkel és módosításaikkal együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 12.

Üdvözlettel:

Varga Virág

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[5][FOI #22052 email]

Is [6][Győri Tankerületi Központ request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to Győri
Tankerületi Központ? If so, please contact us using this form:
[7]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[8]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése