A megye területén található bányászati tevékenységre irányuló kérelmek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Veszprém Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2019. január 1-ét követő időszakban, a megye területén található bányatelkeken tervezett bányászati tevékenység végzésére vagy bánya nyitására irányuló kérelmek számát, a bányatelkek elnevezését, a kérelmező nevét, valamint a kérelemre induló hatósági eljárásokat lezáró határozatokat és a környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentációt és annak mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 26.

Üdvözlettel:

Tordai Bence

dr. Árpásy Tamás, Veszprém Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Tisztelt Tordai Bence!
Mellékelten küldöm a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal válaszlevelét és
- a melléklet nagy terjedelméből adódó kézbesíthetőségi korlát miatt - a
melléklet első részét a tárgybani ügyben.
Tisztelettel:

dr. Árpásy Tamás
osztályvezető
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
[1]Image Cím: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Tel: 06/88 579-326 Fax: 06/88 620 001
 
E-mail: [2][Veszprém Megyei Kormányhivatal request email];
a[3][email address]
 

 
 

References

Visible links
2. http://[Veszprém Megyei Kormányhivatal request email]/
3. blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]

dr. Árpásy Tamás, Veszprém Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelt Tordai Bence!
Mellékelten küldöm a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 2023. Február 09-én
8 óra 25 perckor küldött válaszleveléhez tartozó melléklet második részét
a tárgybani ügyben.
Tisztelettel:

dr. Árpásy Tamás
osztályvezető
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
[1]Image Cím: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Tel: 06/88 579-326 Fax: 06/88 620 001
 
E-mail: [2][Veszprém Megyei Kormányhivatal request email];
a[3][email address]
 

 
 

References

Visible links
2. http://[Veszprém Megyei Kormányhivatal request email]/
3. blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]

dr. Árpásy Tamás, Veszprém Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Tordai Bence!
Mellékelten küldöm a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 2023. Február 09-én
8 óra 25 perckor küldött válaszleveléhez tartozó melléklet második részét
a tárgybani ügyben.
Tisztelettel:

dr. Árpásy Tamás
osztályvezető
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
[1]Image Cím: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Tel: 06/88 579-326 Fax: 06/88 620 001
 
E-mail: [2][Veszprém Megyei Kormányhivatal request email];
a[3][email address]
 

 
 

References

Visible links
2. http://[Veszprém Megyei Kormányhivatal request email]/
3. blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]