Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat, szerződéseket (ha elérhetőek):

– A Raiffeisen Ingatlanalap (Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.) által tett árajánlatot, további kondíciókat a Parkway Irodaházban az eddigiek szerint igénybe vett bérleménnyel kapcsolatban.

– A logisztikai (ideiglenes tárolási mód és annak költsége; elszállítás, költöztetés) operációk anyagi vonzata.

– Az alábbi ingatlanok bérleti díja (ha van):
· A Magyar Telekom Nyrt. székháza
(1097, Budapest, Könyves Kálmán körút 36.)
· MKB Bank Irodaház
(1134, Budapest, Kassák Lajos u. 18.)
· Agrober székház (MOL-LUB)
(1117, Budapest, Budafoki út 79.)

– A költözés milyen módon érinti a MÁV-Volán Csoport IT infrastruktúráját?

– A Parkway Irodaházban végzett ún. "shared-open office" modell alatt végzett munka megszűnésének várható hatásai.

– A költözés 2027-ig várható teljes anyagi vonzata

– Az eddigi ingatlan bérlés, az új konstrukció költsége összehasonlítva.

– Várhatóak-e tömeges elbocsátások a racionalizáció miatt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt:
Budapest, 2024. április 23.

Üdvözlettel:

Németh Gábor

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére figyelemmel tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdését tekintve tájékoztatom, hogy az önök által rendelkezésünkre álló, meghosszabbított határidő (15 nap) 2024. május 23-ával lejárt. (11 napja)

Kérem, legyenek szívesek mihamarabb válaszolni.

Tisztelettel:
Németh Gábor

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a lent megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. §-a alapján szíves tájékoztatására jelezzük az alábbiakat.

A Parkway irodaházból való költözés érdemi, évi több százmilliós – a várható, átmeneti időszakban akár másfél milliárdos – megtakarítással jár a MÁV-VOLÁN-csoportnak. Az elmúlt másfél évtizedben székházként használt irodaház bérleti szerződése május 6-án lejárt, ez ad lehetőséget arra, hogy a vasúttársaság csoportirányítási és támogató területei olcsóbb szerződéses konstrukcióval kerüljenek elhelyezésre abban az átmeneti időszakban, amíg a MÁV-VOLÁN-csoport közös székháza a lágymányosi területen zajló állami beruházás keretében felépül. Az így megtakarított pénz nem csupán a költözés egyszeri költségeit fedezi, de több százmillió forintnyi forrással járul hozzá az év elején bejelentett bérfejlesztés, illetve egyéb, kisebb szolgáltatásfejlesztéseink fedezetéhez is.

A költözés során a MÁV-VOLÁN-csoport IT infrastruktúrája továbbra is megfelelő színvonalon üzemel. Az ingóságok ideiglenes tárolását a MÁV Zrt. saját tulajdonú, vagy a vagyonkezelésében lévő épületekben oldja meg.

A Telekom irodaházban található irodák (1097, Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) bérleti díja 10,90 EUR/m2/hó + ÁFA

Az MKB Bank Irodaházban található irodák (1134, Budapest, Kassák Lajos u. 18.) bérleti díja 11,5 EUR/m2/hó + ÁFA

Az Agrober irodaház (1117, Budapest, Budafoki út 79.) bérbeadására térítésmentesen kerül sor.

A fentieken túlmenően szíves tájékoztatására jelezzük, hogy a Parkway irodaházban (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) az Ön által megjelölt „shared desk open office” modellt nem vezettünk be.

Az Infotv. 3. § 5. pontja értelmében „közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret”.

A fentiek alapján adatigénylésének további részével kapcsolatban szíves tájékoztatására közöljük, hogy a MÁV Zrt.-nél közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem keletkezett.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése