A MÁV-Start Zrt. állományában lévő motorvonatok állapota

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A MÁV-Start Zrt. állományában lévő Bzmot (117.-es motorvonatok állapota, jelenlegi honállomása, üzemkészsége, jelenleg C-B vizsgán lévő gépek állapota, REV dátuma.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 7.

Üdvözlettel:

Miszori Zoltán

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban 2021. szeptember 7-én beérkezett megkeresésével kapcsolatban az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy
az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2021.09.07. napján elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Jelen válaszlevelünkhöz mellékelten megküldjük a 117-es motorvonatokra
vonatkozó adatokat.

 

Társaságunkhoz a beérkezett közérdekűadat-igénylésével kapcsolatban
megállapítottuk, hogy jelen adatigénylése a 117-es sorozatú motorvonatok
vonatkozásában megegyezik a korábban benyújtott igényekkel, amelyeket
Társaságunk már teljesített az Ön részére.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1a) bekezdése az alábbi rendelkezést
tartalmazza:

 

„Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles
eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven
belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik,
feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.”

 

Tekintettel arra a tényre, hogy a fenti jogszabályhelyben hivatkozott
azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be, tájékoztatjuk,
hogy a Társaság az ismétlődő igények vonatkozásában nem köteles eleget
tenni.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése