A Légiképek Kft szerződésével kapcsolatos adatigénylés

Vadai Attila made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. Kerület Önkormányzata 2022. március 02. napján szerződést kötött a Légiképek Korlátolt Felelősségű Társasággal. A 2022. február 01 napjától 2023 január 28. napjáig terjedő határozott időtartalmú szerződés értéke havonta 770.000 Ft.

A Megbízási szerződés 1. pontja a következőket tartalmazza:
„Megbízás tárgya:
Megbízó megbízza Megbízottat videó- és képfelvételek készítésére, vágására. Megbízott különösen az alábbiakban felsorolt feladatokkal kapcsolatban nyújt szolgáltatásokat Megbízó részére:
- Kerületi rendezvények dokumentálása, videókészítés
- Vágóképek készítése a kerületről
- Egyéb a kerülettel összefüggő aktuális feladatok
- Videóanyagok, nyersanyagok készítése a Megbízó részére

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
1. Milyen eljárás keretében került kiválasztásra a Légiképek Kft, a videó- és képfelvételek készítésével, vágásával kapcsolatos munkák elvégzésére?
2. Kérem küldje meg az kiválasztási eljárás dokumentumait.
3. Milyen videó- és képfelvételek készítésével, vágásával kapcsolatos munkát végzett eddig a Légiképek Kft?
4. Kérem küldje meg a teljesítésigazolások dokumentumait
5. Kérem küldje meg a részemre a szerződés alapján a Légiképek Kft videó- és képfelvételek készítésével, vágásával kapcsolatos munkáinak listáját, azok megjelenési helyeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 19.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

2 Attachments

Tisztelt Vadai Attila!

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet és mellékletét.

Üdvözlettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése