a Kúriának - A bírónak a TÖRVÉNYNEK alárendeltnek kell-e lennie a gyakorlatban is?

Az igénylés részben sikeres volt.

dr. Darák Péter elnök úrnak, Kúria

tárgy: A bíró alárendelt-e a TÖRVÉNYNEK a gyakorlatban?

másolatban:
- a jogállamiságért küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum
- Apák az Igazságért Egyesület, amely folyamatosan tematizálja a gyermekeket érintő jogállamisági anomáliákat és nyeri a kártérítési pereket
- sajtó
- Országos Bírósági Hivatal

Tisztelt dr. Darák Péter elnök úr! Tisztelt Jogász kollega!

2017. 03. 30-án kézbesítették számomra a Pfv.IV.21.777/2016/4. sz. kijavító végzést. Továbbá piros tollal, olvashatatlan aláírással, a nevének feltüntetése nélkül valaki csillagot tett a Pfv.IV.21.777/2016/3. sz. végzésre és a „Dr. Pataki Árpád” név felé és kézírással odaírta a végzésre, hogy „Böszörményiné dr. Kovács Katalin”.

Mindeközben a Kúria honlapján (http://www.lb.hu/hu/kuria-szervezeti-es-...) 2017. 03. 30-án – törvényi kötelezettség ellenére - kizárólag a 2017. 03. 01-jétől hatályos ügyelosztási rend található meg, tehát ELLENŐRIZHETETLEN, HOGY MI ALAPJÁN SZIGNÁLTÁK AZ ÜGYEMET.
- A Kúriát többször érte köztudomásúan nagy horderejű, a közvélemény számára megnyugtató válasz nélkül hagyott törvényességi kritika.
- A Kúrián a kicsi gyermekek otthonát érintő, mintegy 4 millió Ft-os ügyünket is „elírták” és hallatlan jogellenes közönnyel eltűrik az ügyünkben rendkívül törvénysértő kúriai eljárást.
- Így magam szeretném ellenőrizni a szignálás törvényességét! Ezt a lehetőséget – a törvények Kúria általi betartása esetén - a Bszi. és az Infotv. biztosítja számomra.

Ez egy kicsi gyermekeket érintő, összességében 4 millió Ft-os ügy!
- Kicsi gyermekek otthonát árverezhetik el jogellenesen, amely ma Magyarországon jelentheti a teljességgel jogellenes, köztudomásúan szörnyűséges nevelésbe (állami gondozásba) vételt.
- Egyébként az ügy – törvényesen – végrehajthatatlan!
- Eddig NÉGYFÉLE néven szerepel az ügyiratokban a fantom végrehajtást kérő, hamis névről hamis névre változik az anyja leánykori neve, megváltozik a születési helye, vagy nincs is lakóhely feltüntetve, vagy egy közintézményi cím, vagy külföldi hotel, vagy olyan cím van megadva, ahonnan fantom felperes nem idézhető.
- Egyetlen fix tényező az ügyben a felperesi ügyvéd, aki sok kamucéges és NAV feketelistás címre tudott – jogellenesen – működési engedélyt szerezni, továbbá a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó jogterületen a jártasságát azzal a figyelmeztetéssel hirdeti honlapján, hogy a tájékoztató nem feltétlenül felel meg a hatályos jognak.
- Felperesi ügyvéd érte el a Kúrián is a hallatlanul törvénytelen döntéseket ügyünkben. Ügyünkben dr. Baka András (Bálint) bíró úr kezdetben – törvényi kötelességével összhangban – jogállami szemléletet és emberséget mutatott és felfüggesztette a végrehajtást, ám a felperesi ügyvéd fellépését követően egyszerre – jogellenesen – irrelevánssá váltak a törvények, a nemzetközi esetjog, sőt dr. Baka András (Bálint) bíró úr munkássága is, amelyre beadványomban több tíz oldalnyi terjedelemben hivatkoztam.
- Továbbra is tisztázatlan dr. Baka András (Bálint) bíró úr névhasználata is. A semmivel alá nem támasztott, így jogforrási hivatkozást sem tartalmazó kúriai elnöki kinyilatkoztatás jogállamban elfogadhatatlan.

Jogállami módon a kijavító végzés sem rendezi az ügyet.
- Pl. a kijavító végzés szerinti felperes a perben eddig nem vett részt.
- A kijavító végzés szerinti felperesi címről felperes nem idézhető.
- Az ügyben korábban – törvényi kötelesség ellenére – egyáltalán nem volt feltüntetve felperesi lakóhely, továbbá a későbbiekben felperesi lakóhelyként – jogellenesen – egy külföldi hotel volt megadva.
- Felperes ügyvédjének nincs törvényes ügyvédi meghatalmazása.
- Az ügyben többszörös, jogellenes bírócsere volt a Fővárosi Törvényszéken. A Fővárosi Törvényszék szignáláskori ügyelosztási rendje – törvényi kötelesség ellenére – szintén nincs közzétéve, így nem ellenőrizhető.
- Az ügyben a bírók – törvényi kötelességük ellenére - nem voltak hajlandóak szemrevételezni a szembetűnően, ránézésre nyilvánvalóan perindításra alkalmatlan keresetlevelet, ám ez alól a törvényi kötelességük alól az ügyben eljáró bírók – jogellenesen – felmentették egymást.
- Az ügyben az első fokon ítélkező bíró – jogellenesen – átírta a törvényt, a Pp. kogens, bíró mérlegelést NEM engedő törvényi rendelkezését, diszpozitív (bírói mérlegelést engedő) rendelkezéssé, amelyet a bíró kollegái – jogellenesen - hagytak neki.
- Az alperes – többszöri, jogforrásokkal alátámasztott kérés ellenére – az ügyben sem a Fővárosi Ítélőtáblán, sem a Kúrián nem kapott a tárgyalásról jegyzőkönyvet.

Az ügyben perújítással éltem, továbbá az Alkotmánybírósághoz és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordulok az egyéb törvényes nemzetközi jogérvényesítés mellett.

Beadványaimhoz szeretném csatolni Elnök úr közérdekű adatigényléseimre adott válaszait, így egyrészt a korábban előterjesztett kérdéseimre adott válaszait, továbbá a jelen beadvány szerinti, ÚJ közérdekű adatigényléseimre adott válaszait is. Elnök úr törvényileg köteles válaszolni!

Így a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérdezem:
1. A bíró átírhatja-e a törvényt? Igen? Nem? (Jogállami válasz: NEM)
2. A bíró figyelmen kívül hagyhatja-e a törvényt? Igen? Nem? (Jogállami válasz: NEM)
3. A bíró jogalkotó-e vagy jogalkalmazó? (Jogállami válasz: JOGALKALMAZÓ)
4. A bíró köteles-e betartani a demokratikus államberendezkedés egyik legalapvetőbb elvét, a hatalmi ágak elkülönültségét, tehát a hatalommegosztás Alaptörvényben is rögzített elvét? (Jogállami válasz: IGEN)
5. A bíró a másik bírót mentesítheti-e a törvény betartása és betartatása alól? Igen? Nem? (Jogállami válasz: NEM)
6. A Kúrián alkalmazott jogellenes gyakorlat (pl. az ügyelosztási rendek törvényileg kötelező közzétételének jogellenes elmulasztása, törvényileg kötelező jegyzőkönyvezés hiánya, stb.) mentesíti-e az alsóbb fokú bíróságokat a törvényileg kötelező törvényes eljárási kötelezettség alól? Igen? Nem? (Jogállami válasz: NEM)
7. A bírónak a TÖRVÉNYNEK alárendeltnek kell-e lennie a gyakorlatban is? (Jogállami válasz: IGEN)
8. A peres félnek kell-e viselnie a bíró általi jogsértés következményeit? Az alperesnek kell-e elszenvedni, ha a Kúria – nyilvánvalóan törvénysértően – TÖRVÉNYESEN VÉGREHAJTHATATLAN döntést hoz? (Jogállami válasz: NEM)
9. Jelentősnek tartja-e a Kúria az igazságszolgáltatás törvényessége tekintetében, hogy a bírók – a fórumrendszer minden szintjén és minden ügyben, törvényi kötelességükkel összhangban – TÉNYLEGESEN kötelesek legyenek törvényesen eljárni?
10. Milyen jogállami intézkedésekkel tervezi a Kúria biztosítani az igazságszolgáltatás törvényességét, miközben mind belföldön, mind külföldön széles körben ismertek a magyar jogállamisági anomáliák?

Közérdekű adatigénylésemet az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum közzéteszi internetes oldalán, köszönet érte.

Jelen nyilvános közérdekű adatigénylés előkészítő irat a törvényes nemzetközi jogérvényesítéshez, pl. ALAPJOGI PANASZHOZ az EURÓPAI BIZOTTSÁG és az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGA felé, amely gyermekjogi kérdésekkel kiemelten foglalkozik.
- A törvényes nemzetközi jogérvényesítés során ki fogok térni arra, hogy ma Magyarországon – kicsi gyermekeket érintő ügyünkben, törvényi kötelesség ellenére – nem számít a törvény, amit a bíró önként is köteles lenne ismerni/alkalmazni, nem számítanak az alperesi jogi érvek és mindezek miatt kicsi gyermekek veszíthetik el az otthonukat jogellenesen és kerülhetnek jogellenesen a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozásba.
- Bízom benne, hogy nemzetközi fórumokon sikerül törvényes eszközökkel leállítani a bennünket botrányos és brutális törvénytelenséggel támadó ügyvéd jogsértéseit.

Korábban benyújtott közérdekű adatigényléseimre is várom – a törvényi kötelességgel összhangban – a törvényes, érdemi válaszokat.

A segítő együttműködést előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 03. 30. dr. Hidasi Edit

Kis Roxana, Kúria

1 Melléklet

Tisztelt dr. Hidasi Edit Asszony!

Mellékelten megküldöm Dr. Darák Péter elnök úr levelét.
 
Üdvözlettel
 
 
Kis Roxána
ügyintéző