Tisztelt Klebelsberg Központ!

Az információszabadságról szóló Infotv. alapján kérem, elektronikus másolatban szíveskedjen részemre megküldeni a GDPR 30. cikk (2)-ben meghatározott
- adatfeldolgozó képviselője vonatkozásában azt a tényt, hogy van-e olyanja (a nevét nem kérem),
- adatkezelési tevékenységek minden kategóriájának leíró adatait,
- adatfeldolgozó nevét és elérhetőségeit (mindet, mert többes szám van a GDPR-ban),
- hogy van-e adatvédelmi tisztviselője, (ha van, a nevét nem kérem), annak elérhetőségeit (mindet, mert többes szám van a GDPR-ban),
- az adatkezelők neve, akik nevében az adatfeldolgozó eljár (mindet, mert többes szám van a GDPR-ban),
- azt a tényt, hogy a felügyeleti hatóság kérte-e valaha a nyilvántartás rendelkezésére bocsátását.

Magyarázat
Azért kérem ezt a KK-tól, mert a volt eKréta arról tájékoztat, hogy a KK a KRÉTA adatfeldolgozója, még a jogalapot is pontosan megadja:

"5. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a KRÉTA rendszer üzemeltetésére és az ezzel együtt járó adatfeldolgozási feladatok ellátására magasabb jogszabályi előírások alapján vagy szerződéses úton más szolgáltatót bíz meg.

Az állami fenntartásban lévő intézmények esetében a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 5. § (2) bekezdés 20. pontja a Klebelsberg Központot jelöli meg erre a feladatra. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015 (VI.12) Korm. rendelet 3. § alapján a kiválással érintett köznevelési intézmény fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a munkavégzésre irányuló, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti jogviszonyok tekintetében a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban NSZFH) a KLIK jogutódja. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., illetve a nem állami fenntartásban lévő oktatási intézmények esetében (pl. egyházi, alapítványi oktatási intézmények) az Educational Development Informatikai Zrt.-vel kötött terméktámogatási szerződés alapján történik az adatfeldolgozás.

Az Educational Development Informatikai Zrt. adatkezelői tevékenységet nem végez, feladata a KRÉTA rendszer fejlesztése és működésének támogatása. A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő - jellemzően az oktatási, nevelési feladatot ellátó intézmény – felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény vele jogviszonyban lévő munkatársát hatalmazhatja fel.

Az Adatkezelő egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához az Adatfeldolgozón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Adatkezelő statisztikai célú kimutatásokat tartalmazó hírleveleket küldhet a felhasználók által KRÉTA rendszerbe rögzített e-mail címekre. A statisztikai kimutatásokat Adatfeldolgozó (Educational Development Informatikai Zrt.) készíti el az Adatkezelő számára, a rendszer működésének támogatásával és fejlesztésével összefüggésben a KRÉTA rendszerben szerepeltetett anonimizált adatokból.

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni."

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 4.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Klebelsberg Központ Adatfeldolgozó!

Az információszabadságról szóló törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a GDPR 28. cikkében meghatározott, többek között az érintettek kategóriáit és a személyes adatok típusát is meghatározó, szerződés vagy más jogi aktus tekintetében
legalább az azt megkötők megnevezését, az érintettek kategóriáinak és személyes adataik típusának leíró közadatait és a 28. cikk (3) e), g), és h)-ban meghatározott előíró közadatokat,
de leginkább magát a szerződést, jogi aktust, amely értéke nyilvánvalóan meghaladja az 5millió forintot.
Ha az adatigénylést URL-el kívánja teljesíteni, kérem, szíveskedjen megbizonyosodni arról, hogy a közzétett adat részleteiben is kimásolható legyen, és tartalmazza az igényelt közadatok közül legalább az átláthatóság biztosítása érdekében közérdekű tájékoztató adatokat.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 4.

Üdvözlettel:

Kiss László

Ügyfélszolgálat (KK),

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldjük meg a 2023. december 4. napján benyújtott közérdekű
adatigénylésére a KK/01/00085-2/2023 iktatószámú választ.

 

Tisztelettel:

Klebelsberg Központ

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Ügyfélszolgálat (KK),

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldjük meg a 2023. december 4. napján benyújtott közérdekű
adatigénylésére a KK/01/00086-2/2023 iktatószámú választ.

 

Tisztelettel:

Klebelsberg Központ

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

Tisztelt Klebelsberg Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Klebelsberg Központ jogszabályban meghatározott adatfeldolgozási kötelezettsége pontosan hány és melyik tanulmányi rendszer alkalmazásra terjed ki, amelyek tekintetében a szoftverhez mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 31.

Üdvözlettel:
Kiss László

Tisztelt KK!

Levelében azt írta, hogy
"Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited."

Kérem, segítsen értelmezni a fentieket.
Ön bárki számára megismerhető közadatokat, vagy közérdekből nyilvános adatokat adhat meg egy közadatigénylésre megírt válaszában. Ha bármit nem hozhat nyilvánosságra az interneten, azt nem foglalhatja bele az adatigénylésre küldött válaszába. Ezért az üzenetének nem lehet "bizalmas" tartalma, olyan, melyet kizárólag az adatigénylő ismerhet meg. A válasz elküldésével a válasz teljes tartalmát a világhálón bárki számára megismerhetővé tette Ön mint felelős adatgazda. A következő kérését lehetetlen teljesíteni: ha "nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet", ugyanis az adatigénylő címzetten kívül senki más, a válaszát a neten olvasó személy sem címzettje a levelének, melyet, ha akarna se tudna törölni. És mit ért felhasználáson? Bárki hivatkozhatja az Ön válaszában foglalt közadatokat, a válaszát, az adatigénylést. Ez nyilván felhasználás, és a felület így működik, erre lehetőséget ad.

Adatigénylésem:

1.) Ismer bármilyen konkrét előírást, ami arról rendelkezne, hogy "tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie" a nem címzett olvasónak?
Ezt az információt igényelem, az összeset. Ha ez közadat, és megtudhatja bárki, mi és miért tilos, vagy tényleg tilos-e, vagy csak Ön formál-e jogot arra, hogy tiltsa az információszabadságot.

2.) Még azt is igényelem, hogy a címzettnek nem tilos "az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie"? Mert ezt írta magyarul. Angolul nem egészen ugyanazt.

3.) Azt is igényelem, hogy miért nem ugyanazt írta angolul, mint magyarul?

4.) És végül azt is igényelem, hogy egyáltalán Ön írta ezt, vagy Önnek írták? Esetleg Önnek írták elő, hogy írja ezt a tiltást? Ha nem Ön írta, ki írta? Ha Ön írta, mit akar ezzel, előre visszaéléssel vádolni az olvasót, hogy nehogy bármit megosszon, hivatkozzon, terjesszen?

Üdvözlettel:
Kiss László