Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az ideiglenesen "módváltott" vasútvonalak 2023.12.01.-2023.12.31.közötti
utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek és vasúti díjtermékeket számát (gépi kiadású és online értékesített egyaránt).

TOVÁBBÁ:
Az ideiglenesen "módváltott" vasútvonalak tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott helyettesítő vonaljegyek számát 2023.12.01.-2023.12.31. között.

Illetve a vonathelyettesítő autóbuszok Volánbusz által gyűjtött (és a MÁV-Start rendelkezésére bocsátott) valamennyi utasszám adatot:
(számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással, illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma (validált).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 3.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Az információ rendelkezésre állásának függvényében krem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 16.

Üdvözlettel:

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 17.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 18.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2024. január 03. napján beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Budapest, 2024. január

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.01.03. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az adatigénylésének megfelelően az alábbi táblázat tartalmazza 2023.
december hónapra vonatkozóan a 10 módváltott mellékvonal MÁV-START által
értékesített díjtermékeinek utazásszám értékeit.

 

Vasútvonal vagy MÁV-START
annak érintett díjtermékek
szakasza utazásszám
értéke
38-as vonal
Somogyszob - 1 078
Nagyatád
47-es vonal
(Dombóvár-) 547
Godisa - Komló
78-as vonal
Balassagyarmat 85
- Ipolytarnóc
szakasz
89-es vonal
(Miskolc-Tiszai 482
-) Nyékládháza
-Tiszaújváros
98-as vonal
Abaújszántó - 26
Hidasnémeti
szakasz
103-as vonal
Karcag - 65
Tiszafüred
114-es vonal
(Mátészalka -) 27
Kocsord alsó -
Csenger
121-es vonal
Mezőhegyes - 31
Újszeged
szakasz
125-ös vonal
Mezőhegyes - 9
Battonya
szakasz
146-os vonal
Kunszentmárton 40
- Lakitelek
szakasz

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[1][1] és a MÁV-START részére benyújtott
adatigénylését a MÁV-START teljesíti. Az adatigénylésének megfelelően a
jelen levelünkhöz csatolt táblázat tartalmazza 2023. december hónapra
vonatkozóan a vonathelyettesítő autóbuszon kiadott helyettesítő
vonaljegyek számát, továbbá a vonathelyettesítő autóbuszokon érvényesített
ország és vármegyebérletek számát. Tájékoztatjuk, hogy a validációs és
számláló adatok között átfedés van.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-          vármegye vagy országbérlettel utaztak;

-          helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-          nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel
utaztak;

-          jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, utazási jogosultsággal rendelkező határon túli magyarok);

-          START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-          vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Budapest, 2024. január

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

 

────────────────────────

[2][1] Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait a
VOLÁNBUSZ Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeli. A VOLÁNBUSZ Zrt.
adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos jogait
a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető a
VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:
https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

References

Visible links
1. file:///tmp/foiextract20240123-28705-1rbozp0#_ftn1
2. file:///tmp/foiextract20240123-28705-1rbozp0#_ftnref1

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Köszönöm szépen a választ. Azonban a mellékletben nem a 10 vasútvonal adatai vannak feltöltve, hanem csak a 47-es vasútvonal decemberi Volánbusz által szolgáltatott adatai. Kérem cserélni a megfelelő dokumentumra.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Köszönöm szépen a választ. Azonban a mellékletben nem a 10 vasútvonal adatai vannak feltöltve, hanem csak a 47-es vasútvonal decemberi Volánbusz által szolgáltatott adatai. Kérem cserélni a megfelelő dokumentumra.

2024 01. 26.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Köszönöm szépen a választ. Azonban a mellékletben nem a 10 vasútvonal adatai vannak feltöltve, hanem csak a 47-es vasútvonal decemberi Volánbusz által szolgáltatott adatai. Kérem cserélni a megfelelő dokumentumra.

2024 01. 30.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Köszönöm szépen a választ. Azonban a mellékletben nem a 10 vasútvonal adatai vannak feltöltve, hanem csak a 47-es vasútvonal decemberi Volánbusz által szolgáltatott adatai. Kérem cserélni a megfelelő dokumentumra.

2024 01. 31.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.01.24. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

A jelen levélhez mellékelt táblázat tartalmazza a 2023.12.01-2023.12.31-ig
terjedő időszak vonatkozásában a 10 módváltott vasútvonalon a
vonathelyettesítő autóbuszon kiadott helyettesítő vonaljegyek és
számlálójegyek számát, továbbá a vonathelyettesítő autóbuszokon
érvényesített ország és vármegyebérletek számát a felszállás helye szerint
megbontva.

 

A számlálójegyeket azon utazók esetében rögzítették, akik

-        jogszabály alapján díjmentesen utaznak (6 év alattiak, 65 év
felettiek);

-        előre váltott vasúti jeggyel, bérlettel rendelkeznek;

-        vasutas arcképes igazolvánnyal, vagy egyéb díjmentességre
jogosító igazolvánnyal utaznak;

-        a 2023. decemberi menetrendváltásig vármegye- vagy
országbérlettel utaztak.

 

Tájékoztatjuk, hogy a validációs és számláló adatok között átfedés van,
mivel a szabályzat szerint a menetrendváltásig az ország- vagy
vármegyebérlettel utazókat a számlálójegyeknél is számba kellett venni. A
menetrendváltás óta az ország- vagy vármegyebérlettel történő utazás
rögzítése kizárólag a bérlet elektronikus beolvasásával történik,
számlálójegyet már nem rögzítünk.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatok nem tartalmaznak minden olyan utast,
akik a módváltott vonalak által érintett települések között utaznak.
Növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is. Adataink alapján a Volánbusz menetrend
szerinti járatai is átvették a helyi utasok egy részét, amire részben az
ország- és vármegyebérletek teremtették meg a lehetőséget. Az új
díjtermékek bevezetésének egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az
évtizedes kényszer, hogy az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai
közül szigorúan csak az egyiket használhassák. Ma már minden napos, hogy
egy térségen belül az úticél és időpont függvényében ezeket a
szolgáltatásokat felváltva használják.

 

 

Budapest, 2024. február

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése