Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Doroszlay Zsuzsanna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

We're waiting for Doroszlay Zsuzsanna to read a recent response and update the status.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Gárdony város Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatát

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16690-2/2020. számú levelét.

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Jankovics Zoltánné Jegyző Asszony!

A "közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat" tárgyában beadott közérdekű adatigénylésemre adott 2020.október 14-én kelt válaszát nem fogadom el, mert nem felel meg a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz, mellékletében foglaltaknak, mely szerint kötelező megadni a közzétételi egység egyértelmű elérhetőségét biztosító URL-t.
Tájékoztatom, hogy amennyiben kötelezettségüknek nem tesz eleget, a NAIH eljárását fogom kezdeményezni, különös tekintettel arra, hogy Ön sorozatosan megszegi a hivatkozott rendeletet.Több közérdekű adatigénylésem közül egyetlen egyet sem teljesített.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

Gárdony Város Önkormányzata, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

Közérdekű adatigénylés teljesítése ellen érkezett kifogásával kapcsolatban mellékelten megküldöm Jegyző Asszony tájékoztató levelét.

Tisztelettel:
Jegyzői Titkárság
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

e-mail: [Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Telefon: +36-22-570-235
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzata!
Tisztelt Jankovics Zoltánné Jegyző Asszony!
A "közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat" tárgyában beadott adatigénylésemre nem kaptam a vonatkozó jogszabályok által előírt választ, ezért 2020. október 14-én felhívtam a figyelmét a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz, mellékletében foglaltakra, mely szerint kötelező megadni a közzétételi egység egyértelmű elérhetőségét biztosító URL-t.
Október 21-i válaszában „2020. évi vagyonnyilatkozatok tárgyú közérdekű adatigénylés teljesítése” tárgyú kifogásomról tájékoztatott.
Szeretném jelezni, hogy ismét összekeverték az adatigénylésemet más személy által beadott adatigényléssel.
Kérem, hogy haladéktalanul szíveskedjék eleget tenni az adatigénylésem kielégítésének.

Üdvözlettel:

Doroszlay Zsuzsanna

2020.10.22

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Doroszlay Zsuzsanna!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16690-4/2020 számú levelét.

 

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Doroszlay Zsuzsanna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.