Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csábi Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A koronavírus járvány alatti intézkedések

We're waiting for Csábi Attila to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatosan milyen intézkedéseket hoztak Újpesten;.
2, van-e napra kész kimutatásuk a járvány ellenes intézkedések részletes költségeiről;
3, a részletes költség kimutatást, mit mikor kitől rendeltek, és ezen megrendeléseket alátámasztó ajánlat bekéréseket, szerződéseket, megrendeléseket;
4, az esetlegesen beérkezett eszközök felhasználásáról szóló döntéseket;
5, a mennyiben a vészhelyzet kihirdetése óta a polgármester úr élve a törvény adta jogával módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetését, akkor az erről szóló rendeletet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 20.

Üdvözlettel:

Csábi Attila

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatalunkhoz 2020. április 20. napján benyújtott – a koronavírus járvány
alatti intézkedésekkel kapcsolatos – közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban a jelen elektronikus levelünkhöz csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dallos Andrea

jegyző

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

Fax: 231-3199

e-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Jegyző!

A 2020. április 20. napján a koronavírus járvány
alatti intézkedések tárgyban Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatalához benyújtott közérdekű adatigénylésemre azt a tájékoztatást kaptam,, hogy
„ …annak teljesítésének, a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.)Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29. § (1) bekezdésétől eltérően - tekintettel arra, hogy a 2019-nCoV vírus okozta járványra figyelemmel elrendelt országos veszélyhelyzet alapján valószínűsíthető, hogy az igénye az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a Hivatal veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné - az igényének a beérkezését követő 45 napon belül teszünk eleget.”

A Kormányrendelet 2. § (3) bekezdése értelmében:
(3) Az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

A jogszabályhelyből egyértelműen megállapítható, hogy a határidő meghosszabbítására kizárólag akkor kerülhet sor, ha az igénynek 15 napon belül való teljesítése a Polgármesteri Hivatal veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Ennek megítéléséhez azonban szükség van a veszélyeztetés részletes indokolására is. A „valószínűsíthető” kifejezésből egyértelműen adódik, hogy nem elegendő a jogszabályi hely puszta beidézése, hanem azt indokokkal is alá kell támasztani.
Különösen igaz ez azért is, mert a járvány elleni védekezés alapvetően az állami szervek feladata, abban a Polgármesteri Hivataloknak csak kisebb, jellemzően önként vállalt feladatai vannak. Mivel a járványhelyzeti intézkedések nyomán a hivatalok ügyintézése számtalan ügytípusra nézve egyébként jelentős csökkenéssel vagy akár időleges felfüggesztéssel is jár, így mindenképpen kell lenni szabad kapacitásnak az adatigénylések teljesítésére.

Az intézkedés részletes indokolását azért is kérem, mert az ellen – elégtelen indokolás esetében - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentéssel kívánok élni, a halasztás indokoltságának megvizsgálása érdekében.

Üdvözlettel:

Csábi Attila

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatalunkhoz 2020. április 20. napján benyújtott, a koronavírus járvány
alatti intézkedésekkel kapcsolatos közérdekű adatigénylésére vonatkozó
válaszunkkal kapcsolatos, 2020. május 6-án benyújtott tájékoztatás
kérésére, a jelen elektronikus levelünkhöz csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dallos Andrea

jegyző

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

Fax: 231-3199

e-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatalunkhoz 2020. április 20. napján benyújtott –  koronavírus járvány
alatti intézkedésekre vonatkozó – közérdekű adatigénylésével kapcsolatban
a jelen elektronikus levelünkhöz csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dallos Andrea

jegyző

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

Fax: 231-3199

e-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csábi Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.