Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Imre András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Kormányhivatal 2022. évi munkabéren felüli juttatásai

Imre András made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Kormányhivatala

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Imre András to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megadni részemre a Hatósági és Oktatási Főosztályuk nem vezető beosztású munkatársait tekintve a következő, főosztályra vonatkozóan ÖSSZESÍTETT számadatokat:
- a 2022-ben kifizetett kifizetett jutalmak vagy jutalom jellegű juttatások (prémium, szabadságmegváltás stb.) végösszegét
- a fentiekből részesült, nem vezető beosztású munkatársak számát
- a fentiekből nem részesült, nem vezető beosztású munkatársak számát

Kérem, szíveskedjen megadni részemre a fenti számadatokat az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályuk vonatkozásában is.

Felhívom szíves figyelmét, hogy ezen adatok olyan egyszerű statisztikai összesítések, amelyek nem bírnak az egyes, nem vezető beosztású egyénekre visszavezethető információtartalommal, következésképpen közérdekű adatnak minősülnek.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre T. Kormányhivataluk (azaz nem csak a fenti főosztályok) vezető beosztású munkatársait tekintve személyek szerinti bontásban a 2022-ben adott munkabéren felüli juttatások (nem csak pénzbeli, hanem az összes) kapcsán a következő adatokat:
- név
- beosztás
- felügyeli vagy irányítja-e a Hatósági és Oktatási Főosztály munkáját (igen/nem)
- felügyeli vagy irányítja-e az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály munkáját (igen/nem)
- vezetői kinevezés időpontja
- kapott-e bármilyen juttatást, vagy sem

A juttatás(oka)t kapott minden egyes vezető beosztású munkatárs esetében az általa kapott juttatásokat is kérem kapcsoltan megadni, juttatásonként az alábbi bontás szerint listázva:
- juttatás pontos megnevezése
- juttatás pénzbeli értéke (ha ez értelmezhető)
- juttatás megítélésének indoklása
- a juttatást megítélő személy vagy szerv megnevezése
- a juttatás folyósításának vagy átadásának dátuma

Felhívom szíves figyelmét, hogy a vezető beosztású munkatársak esetén a vonatkozó jogszabályok szerint már bizonyos egyén szintű adatok is közérdekű adatoknak minősülnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 30.

Üdvözlettel:

Imre András

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

6 Attachments

Tisztelt Imre András Úr,
Csatoltan megküldöm a válaszlevelünket.
Köszönjük szépen szíves észrevételét a közzétételi lista frissítésével
kapcsolatban.
A lista frissítésének publikálása folyamatban van. Csatoltan megküldjük a
frissített táblázatokat.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

Feladó: Imre András <[FOI #21546 email]>
Címzett: KözAdat requests at Budapest Főváros Kormányhivatala
<[Budapest Főváros Kormányhivatala request email]>
Dátum: 2022. 12. 30. 23:28
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - A Kormányhivatal 2022. évi munkabéren
felüli juttatásai

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen megadni részemre a Hatósági és Oktatási Főosztályuk
nem vezető beosztású munkatársait tekintve a következő, főosztályra
vonatkozóan ÖSSZESÍTETT számadatokat:
- a 2022-ben kifizetett kifizetett jutalmak vagy jutalom jellegű
juttatások (prémium, szabadságmegváltás stb.) végösszegét
- a fentiekből részesült, nem vezető beosztású munkatársak számát
- a fentiekből nem részesült, nem vezető beosztású munkatársak számát
Kérem, szíveskedjen megadni részemre a fenti számadatokat az Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztályuk vonatkozásában is.
Felhívom szíves figyelmét, hogy ezen adatok olyan egyszerű statisztikai
összesítések, amelyek nem bírnak az egyes, nem vezető beosztású egyénekre
visszavezethető információtartalommal, következésképpen közérdekű adatnak
minősülnek.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre T.
Kormányhivataluk (azaz nem csak a fenti főosztályok) vezető beosztású
munkatársait tekintve személyek szerinti bontásban a 2022-ben adott
munkabéren felüli juttatások (nem csak pénzbeli, hanem az összes) kapcsán
a következő adatokat:
- név
- beosztás
- felügyeli vagy irányítja-e a Hatósági és Oktatási Főosztály munkáját
(igen/nem)
- felügyeli vagy irányítja-e az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
munkáját (igen/nem)
- vezetői kinevezés időpontja
- kapott-e bármilyen juttatást, vagy sem
A juttatás(oka)t kapott minden egyes vezető beosztású munkatárs esetében
az általa kapott juttatásokat is kérem kapcsoltan megadni, juttatásonként
az alábbi bontás szerint listázva:
- juttatás pontos megnevezése
- juttatás pénzbeli értéke (ha ez értelmezhető)
- juttatás megítélésének indoklása
- a juttatást megítélő személy vagy szerv megnevezése
- a juttatás folyósításának vagy átadásának dátuma
Felhívom szíves figyelmét, hogy a vezető beosztású munkatársak esetén a
vonatkozó jogszabályok szerint már bizonyos egyén szintű adatok is
közérdekű adatoknak minősülnek.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2022. december 30.
Üdvözlettel:
Imre András
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #21546 email]
Is [Budapest Főváros Kormányhivatala request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Budapest Főváros Kormányhivatala? If so, please contact us using this
form:
[2]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[3]http://kimittud.hu/help/officers
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
2. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
3. http://kimittud.hu/help/officers

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Imre András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.