Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kolozsi Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A Kisoroszi Szigetcsúcs turisztikai fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás dokumentumai

We're waiting for Kolozsi Ádám to read recent responses and update the status.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Kisoroszi Szigetcsúcs turisztikai fejlesztésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás iratait, beleértve a Környezetvédelmi Hatóság eljárásának dokumentumait, a Natura 2000 hatásbecslést, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi kezelői véleményét, valamint a teljes Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt és a vizsgálat eredményét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 8.

Üdvözlettel:
Kolozsi Ádám

Dr. Radich Orsolya Mária, Pest Megyei Kormányhivatal

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom, hogy 2021. július 2-től 16-ig szabadságon tartózkodom, távollétemben helyettesítésemet dr. Fehér Edina igazgató asszony látja el.
Kérem, hogy levelét a [email address] email címre szíveskedjen megküldeni.

dr. Radich Orsolya
főigazgató

Üdvözlettel:

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Attachments

 

 

Linterné Csák Éva

titkársági ügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és
Bányafelügyeleti Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

 

 

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából csatoltan
küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét, szíves
tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából csatoltan
küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét, szíves
tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kolozsi Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.