A kerületi közterület felügyelet által kiszabott helyszíni bírságok a 2019. jan. 1. és jún. 30. közötti időszakban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában, a lenti felsorolás szerinti részletezésben megküldeni részemre, hogy a kerületi közterület felügyelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet alapján, 2019. január 1-e és 2019. június 30-a között hány alkalommal és összesen mekkora összegben szabott ki helyszíni bírságot a XIII. kerület Szent István körút-Váci út-Victor Hugo utca-Újpesti rakpart által határolt - belső újlipótvárosi - területen:

1. KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pontjának megsértése miatt (megállás 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán) - alkalmak száma, összes bírság.
2. KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pontjának megsértése miatt (megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi) - alkalmak száma, összes bírság.
3. KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pontjának megsértése miatt (a jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda szélességének több mint a felét elfoglalja) - alkalmak száma, összes bírság.
4. KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pontjának megsértése miatt (megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradna) - alkalmak száma, összes bírság.
5. KRESZ 40. § (2) bekezdés megsértése miatt (megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely nem marad) - alkalmak száma, összes bírság.
6. KRESZ 40. § (1) bekezdés megsértése miatt (megállás „az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban” szabály megszegésével) - alkalmak száma, összes bírság.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban tüntesse fel az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 10.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Marinov Péter!
2019. november 10-én érkezett a Közterület-felügyelet által kiszabott
bírságokra vonatkozó közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom,
hogy adatigénylését a mai napon továbbítottam a XIII. Kerületi
Közterület-felügyelet, mint adatkezelő részére. Tájékoztatom továbbá, hogy
az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti adatigénylés
teljesítésére rendelkezésre álló [1]15 napos határidő az adatkezelő által
történő tudomásszerzéstől kezdődik.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
bizottsági titkár
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői és Jogi Osztály
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [2]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. https://maps.google.com/?q=15+napos&...
2. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Dr. Paál-Kővári Kornélia, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Marinov Péter Úr!
2019. november 10. napján a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához érkezett, illetékességből Budapest Főváros XIII.
Kerületi Közterület-felügyelet számára 2019. november 21. napján
továbbított, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM
együttes rendelet (KRESZ) egyes szabályainak megsértése miatt kiszabott
helyszíni bírságok száma és összege tárgyában kelt közérdekű
adatigénylésére tekintettel az alábbiakról tájékoztatom:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet munkatársai 2019.
január 1. és 2019. június 30 között a Szent István körút - Váci út -
Victor Hugo utca - Újpesti rakpart által határolt területen 
a KRESZ 40. § (5) bekezdés k) pontjának megsértése miatt              
                                               0 db.,
a KRESZ 40. § (8) bekezdés a) pontjának megsértése
miatt                                                              221
db.,
a KRESZ 40. § (8) bekezdés b) pontjának megsértése
miatt                                                              6 db.,
a KRESZ 40. § (8) bekezdés c) pontjának megsértése
miatt                                                              44 db.,
a KRESZ 40. § (2) bekezdés megsértése
miatt                                                                               
   4 db.,
a KRESZ 40. § (1) bekezdés megsértése miatt
                                                                                 
0 db.
intézkedést tettek. A közterület-felügyelet az intézkedés típusokat
elkülönítetten nem tartja nyilván, a közölt számok a figyelmeztetéseket,
feljelentéseket, helyszíni bírságokat és a gépjárművezető távollétében
kiszabott helyszíni bírságokat egyaránt tartalmazza.
A kiszabott bírság összege minden esetben megegyezett az egyes közlekedési
szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve
helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. mellékletében
foglalt, kötelezően alkalmazandó bírságösszeggel.
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény szerinti jogszabályi kötelezettségemnek eleget
téve tájékoztatom, hogy jelen közléstől számított 30 napon belül a Pesti
Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében
bejelentést tehet.
Tisztelettel:
Végh Tibor
felügyelet-vezető
 
 
 
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel