Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a kérelem beérkezéséig hány darab és milyen típusú COVID oltóanyag érkezett a kerületi háziorvosokhoz.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:

Sillye Martin

dr. Tüttősi Zoltán, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sillye Martin Úr!

2021. március 25-én kelt levelére reagálva tájékoztatom, hogy a háziorvosok által szolgáltatott adatok alapján az oltás kezdetétől 2021. március 31. napjáig bezárólag a IX. kerületi háziorvosok (30 fő) az alábbi mennyiségű és típusú védőoltásokkal oltottak háziorvosi rendelőjükben.

Pfizer Moderna AstraZeneca Sinopharm Szputnyik V Összesen:
1. oltások száma 124 767 1457 3065 30 5443
2. oltások száma 30 364 477 1566 0 2437
Összesen: 154 1131 1934 4631 30 7880

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Dr. Tüttősi Zoltán
polgármesteri személyi titkár, titkárságvezető

idézett részek megjelenítése