A kerület által megkapott COVID oltóanyagok száma

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a kérelem beérkezéséig hány darab és milyen típusú COVID oltóanyag érkezett a kerületi háziorvosokhoz.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:

Sillye Martin

dr. Tüttősi Zoltán, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Sillye Martin Úr!

2021. március 25-én kelt levelére reagálva tájékoztatom, hogy a háziorvosok által szolgáltatott adatok alapján az oltás kezdetétől 2021. március 31. napjáig bezárólag a IX. kerületi háziorvosok (30 fő) az alábbi mennyiségű és típusú védőoltásokkal oltottak háziorvosi rendelőjükben.

Pfizer Moderna AstraZeneca Sinopharm Szputnyik V Összesen:
1. oltások száma 124 767 1457 3065 30 5443
2. oltások száma 30 364 477 1566 0 2437
Összesen: 154 1131 1934 4631 30 7880

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Dr. Tüttősi Zoltán
polgármesteri személyi titkár, titkárságvezető

idézett részek megjelenítése