A Képviselő-testület 2023. június 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

__a Képviselő-testület 2023. június 27-i nyílt ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) által előírt tartalommal elkészített jegyzőkönyvét.__

Kérem, hogy a kért adatot az önkormányzat honlapjára való feltöltéssel teljesítsék, mivel azt az Infotv. előírja. A Mötv. és végrehajtási rendelete határidőt is előír a jegyző számára a jegyzőkönyv elkészítésére és a kormányhivatal részére való megküldésre, amely 15 nap. Az Infotv. szerint a jegyzőkönyvet a "változást követően azonnal" nyilvánosságra kell hozni a honlapon, amely szerintem legkésőbb az ülés utáni 16. napot jelenti. Ennek már kétszerese eltelt anélkül, hogy a jegyző a nyilvános közzététel kötelezettségének eleget tett volna.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 31.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

A jkv megtalálható az Önkormányzat honlapján az alábbi link alatt, amely
határidőben feltöltésre került, mint ahogy a következő ülés jegyzőkönyve
is már fent van a honlapon.

 

[1]https://archiv.masodikkerulet.hu/data/cm...

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail: [3][email address]

 

References

Visible links
1. https://archiv.masodikkerulet.hu/data/cm...
3. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Silye Tamás!

Az önkormányzati honlap általam is használt oldalára mutató linken, amelyet megadott, és amelyet ismerek, az ülés zárt napirendjeinek határozatait és szavazását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat található eddig is, most is. Amire szükségem van, és aminek a közzétételét a törvény előírja, az a nyílt ülés jegyzőkönyve.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adatkérő,

https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...

A linkről megnyitható. A dátum melletti meghívóra rámenve oda lett minden feltöltve.

Tisztelettel,

idézett részek megjelenítése