A katás nyugdíjasok száma 2021.12.31-én

Az igénylést elutasította a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a katás nyugdíjasok számát 2021.12.31-én. A kérésem úgy teljesíthető, hogy a 2021. évi SZJA bevallásokat - amelyek alapján megállapítható a nyugdíjas státusz - összefuttatják a nem főállású katások adóazonosító jeleivel, így gyorsan és egyszerűen kiszűrhetővé válnak a katás nyugdíjasok, az MKOE számára csak azok száma kell. Egyetlen szám, ami előállítható. Kérem ne hazudják azt - sokadik alkalommal - hogy az adat nem áll rendelkezésre. Köszönöm.

Az adatot úgy kívánjuk felhasználni, hogy az új KATA törvény jelen állása szerint ebben a nyugdíjasi körben megkeressük a legfeljebb 2 mFt éves bevétellel rendelkezőket és ők e-papír benyújtásával (miután a 22T101E nyomtatvány ilyen rovatot várhatóan nem tartalmaz majd 2022.08.01 után se) kérik, hogy 2022.01.01-vel visszamenőlegesen átalányadózásra térhessenek át, legkésőbb 2022.10.31-i benyújtással.

A NAV várhatóan - jogellenesen - elutasítja majd az igényüket, de arról kötelesek határozatot hozni, amit a másodfok után, a tömegesen tervezünk a törvényszék elé vinni, írásbeli döntéshozatalra. Természetesen erre nem lesz szükség, ha a NAV egyes vezetői nem járnak el jogellenesen és nem alkalmazzák a Pénzügyminisztérium témában kifejtett hamis jogértelmezését, hanem visszaemlékeznek esküjükre és engedik az áttérést 2022.01.01-vel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 23.

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25.) Kormányrendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a KATA-s nyugdíjasok tárgyában benyújtott közérdekű adatigénylése válaszadási határidejét 45 napra meghosszabbítom.
Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. augusztus 5.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

Botrányos, hogy egy ilyen adatot nem tudnak megadni.

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatom, hogy az Ön adatigénylése már tartalmazta azt, miszerint a kért adat előállítása csupán informatikai legyűjtéssel teljesíthető. Az Ön által kért metodika alapján a leválogatást nem lehet elvégezni, mert a 2021. évi személyijövedelemadó-bevalláson nem szerepel nyugdíjasokra vonatkozó információ.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. szeptember 6.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal