A Káblán Bau Kft. által megnyert közbeszerzési eljárások előkészítése és más adatok

Kis Zoltán made this Közérdekűadat request to Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azokat az adatokat, amelyek az Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvodájának építése a VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 kódszámú projekt és az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda felújítása a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 kódszámú projekt keretében megindított közbeszerzési eljárások

https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/me...

során keletkeztek az alábbi tárgykörökben:

1) Milyen helyzet- és piacfelmérési, előzetes piaci konzultációs adatok alapján hívták meg a Káblán Bau Kft-t a fenti pályázatokra? Lehetőség szerint elektronikus másolatban küldje meg a helyzet- és piacfelmérésről vagy annak eredményéről készült dokumentumot!

2) Az ajánlatkérő önkormányzat az eljárás megindítását megelőzően miképpen győződött meg a meghívott Káblán Bau Kft. teljesítési képességéről, szakmai megbízhatóságáról?

3) Az ajánlatkérő részéről ki volt az, aki megfelelően tájékozódott a 2017. február 14-én a cégbíróságon bejegyzett Káblán Bau Kft-ről, annak teljesítőképességéről, szakmai megbízhatóságáról [Kbt. 115. § (2) bekezdés]? Lehetőség szerint elektronikus másolatban küldje el az erről készült vagy ezzel összefüggésben keletkezett dokumentumot!

4) Az eljárás megindítása előtt vizsgálták-e azt a körülményt, hogy a Káblán Bau Kft. székhelye azonos volt az eljárások során ugyancsak meghívott gazdasági szereplő General-Invest Bau Kft. ügyvezetője cégének, a Királyfi és Fia Kft. székhelyével (Érd, Titkár u. 19.)?

5) Ki tette a javaslatot, és az alapján ki döntött a Káblán Bau Kft. meghívásáról a fent megjelölt és elérhetővé tett közbeszerzési eljárásokban?

6) Nevezze meg, hogy a Káblán Bau kft. a fent megjelölt közbeszerzési eljárásokban, illetve a megkezdett beruházások befejezéséig mely alvállalkozókat vont be! Közölje továbbá, hogy eljárásonként/beruházásonként mennyi volt az alvállalkozói teljesítés összesített aránya!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 13.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Dr. Bolvári-Vild Éva, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

Dr. Csőzik László polgármester úr nevében és megbízásából mellékelten
megküldöm tájékoztató levelünket.

 

Tisztelettel:

 

dr. Bolvári-Vild Éva

jogi előadó

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
[1]2030 Érd, Alsó utca 1.
Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.
E-mail: [2][Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. https://goo.gl/maps/3NeNqaxrpjp
2. mailto:[Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Tisztelt Dr. Bolvári-Vild Éva!

Adatigénylésem 4. pontját az alábbiak szerint pontosítom:

4) Az eljárás megindítása előtt vizsgálták-e azt a körülményt, hogy a Káblán Bau Kft. székhelye azonos volt az eljárások során ugyancsak meghívott gazdasági szereplő General-Invest Bau Kft. ügyvezetőjének felesége által tulajdonolt cég, a Királyfi és Fia Kft. székhelyével (Érd, Titkár u. 19.), amely lakóházas ingatlan a kérdéses időszakban részben az ügyvezető édesanyjának tulajdonában állt.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Dr. Bolvári-Vild Éva, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

Mellékelten megküldöm dr. Csőzik László polgármester úr válasziratát.

 

Tisztelettel:

 

dr. Bolvári-Vild Éva

jogi előadó

 

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
[1]2030 Érd, Alsó utca 1.
Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.
E-mail: [2][Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. https://goo.gl/maps/3NeNqaxrpjp
2. mailto:[Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]