Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bánhidi Emese, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A járványügyi védekezésre fordított összegek

We're waiting for Bánhidi Emese to read a recent response and update the status.

Tisztelt Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mennyit költött 2020 március és 2020 október között járványügyi védekezésre a Kerepesi Önkormányzat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 3.

Üdvözlettel:
Kiss Ágnes

Springer Anonimus hozzászólt ()

Szerintem ne igényelj álnéven, Emese, mert lebukunk hogy büntető adatkérésekkel próbáljuk bombázni az önkormányzatot, és a saját hivatalunkat és akkor sosem lesz belőlem polgármester.

Puszi: Springi

Görög Hajnalka, Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatkérő!

 

Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához 2020. november 03.
napján érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy 2020. március
és 2020. október között Kerepes Város Önkormányzata a járványügyi
védekezésre bruttó 3.632.473.- Ft-ot költött.

 

Tisztelettel:

 

dr. Czékus Réka  aljegyző

megbízásából

 

Görög Hajnalka

igazgatási ügyintéző

Tel.: 0628561062

         06205598902

Tisztelt Görög Hajnalka!

Köszönöm szépen a választ.
Tisztelettel kérem, küldjék el nekem tételekre lebontva ennek az összegnek az elköltését.
Érdekelne ugyanakkor az is, hogy a 61/2020.(III.26) Kt hatáskörben hozott polgármesteri határozatban szereplő 20 millió forint fennmaradó része számlán van, és nem is lett elköltve? Ha mégis, akkor mire és mikor? Ha nem, akkor kérem, nyilatkozzanak arról, hogy az önkormányzat számláján szerepel.

Üdvözlettel:

Bánhidi Emese

Görög Hajnalka, Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bánhidi Emese!

Megkeresésére válaszolva csatoltan küldöm a kért információkat.

Tisztelettel:

Görög Hajnalka
igazgatási ügyintéző
Kerepesi Polgármesteri Hivatal
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Tel.: 06-28-561-062
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bánhidi Emese, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.