a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. integritása

dr. Pintér István made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

dr. Pintér István

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. megfelelési tanácsadójának nevét, és elérhetőségeit. Sajnos a Zrt. honlapján ezeket az adatokat nem találom.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 9.

Üdvözlettel:
dr. Pintér István

Harján Dávid,

1 Attachment

Tisztelt dr. Pintér István Úr!

 

Alulírott Harján Dávid, mint a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
vezérigazgatója a 2023. április 9. napján a Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére címzett és az
[1][Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címre feladott, a Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat által a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. részére 2023.
április 12.napján megküldött közérdekű közérdekű adatigénylése
vonatkozásában, amelyben a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. megfelelési
tanácsadójának nevét és elérhetőségeit kérte megküldeni az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 9. §-ában meghatározott megfelelési
tanácsadóval nem rendelkezik, mivel a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-nél
ilyen funkció biztosítása a Korm.rendelet lent idézett rendelkezése
alapján nem szükséges.

 

A Korm.rendelet 1. §-a szerint "E rendelet hatálya a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) alapján belső kontrollrendszer
kialakítására és működtetésére köteles köztulajdonban álló gazdasági
társaságokra és a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését a
felügyelőbizottságának javaslata alapján vállaló köztulajdonban álló
gazdasági társaságokra terjed ki."

 

A Takarékos tv. 7/J. § (1) bekezdése szerint "Azon köztulajdonban álló
gazdasági társaság - a Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a biztosítási
tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó köztulajdonban álló
gazdasági társaság kivételével -, amely esetében a tárgyévet megelőző két
üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül
legalább kettő a társaság elfogadott (egyszerűsített) éves beszámolója,
vagy - amennyiben konszolidált éves beszámolót is készít - a konszolidált
éves beszámolója alapján meghaladja az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot,

c) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt,

az e §-ban meghatározottak szerint belső kontrollrendszert működtet.

(2) Az a gazdasági társaság, amely az (1) bekezdés szerinti feltételnek
nem felel meg, a felügyelőbizottság javaslata alapján alkalmazhatja és
működtetheti az e § szerinti belső kontrollrendszert."

 

 

Tisztelettel:

 

Harján Dávid

vezérigazgató

 

[2]image001

 

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A

iroda: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

tel.: +36 1 599-9060

email: [3][email address]

 

 

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Feladó: "dr. Pintér István" <[4][FOI #22252 email]>

Dátum: 2023. 04. 09. 13:40 (GMT+01:00)

Címzett: info <[5][Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
integritása

 

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a II.
Kerületi Városfejlesztő Zrt. megfelelési tanácsadójának nevét, és
elérhetőségeit. Sajnos a Zrt. honlapján ezeket az adatokat nem találom.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április  9.

Üdvözlettel:
dr. Pintér István

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[6][FOI #22252 email]

Is [7][Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests
to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If
so, please contact us using this form:
[8]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[9]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #22252 email]
5. mailto:[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. mailto:[FOI #22252 email]
7. mailto:[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
9. http://kimittud.hu/help/officers

dr. Pintér István

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem mindazon adatokat megküldeni szíveskedjenek, melyek a Budapest II. kerület Zsigmond tér 8. alatti társasházban (a II. kerületi Önkormányzat tulajdonrésze még mindig több, mint 40%) korábban felmerült korrupciógyanús esetekre vonatkoznak. Mit tett a kerületi Városfejlesztő ezen ügyek kapcsán?
Hogyan lehetséges, hogy ezek után nem tartják szükségesnek megfelelési tanácsadó kijelölését? A politikai kinevezett vezérigazgató fogja tényleg egyedül az integritás biztosításának terhét a vállán cipelni?

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. integritása'.
A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/a_ii_keruleti...

Üdvözlettel:

dr. Pintér István

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. április 28-án érkezett adatkérésére ezúton tájékoztatom,
hogy a Városfejlesztő Zrt. felvilágosítása alapján 2023. április 9-én a
hozzájuk intézett megfelelési tanácsadóval kapcsolatos közérdekű
adatkérésére 2023. április 24-én megküldték az Ön részére közvetlenül a
válaszadást, melyet mi is megkaptunk másolatban.

 

A Zsigmond tér 8. szám alatti Társasházban Ön által említett
korrupciógyanús esetekre vonatkozóan nem rendelkezünk információval.

 

A társasházakról  2003. évi CXXXIII. törvény 51. § (1) bekezdése alapján

 

A számvizsgáló bizottság jogkörében eljárva:  

a) bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság
ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,

b) véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a
számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján
elkészített éves elszámolást és a következő évi költségvetést, valamint a
szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a
bemutatott számlákat,

c) javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke
és tagjai díjazására,

d) összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság
elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

 

Kérem, amennyiben a Társasház pénzügyi működése kapcsán rendellenességet
vélelmez, úgy azt a Társasház Számvizsgáló Bizottsága fele jelezni
szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]