dr. Pintér István

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. megfelelési tanácsadójának nevét, és elérhetőségeit. Sajnos a Zrt. honlapján ezeket az adatokat nem találom.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 9.

Üdvözlettel:
dr. Pintér István

Harján Dávid,

1 Attachment

Tisztelt dr. Pintér István Úr!

 

Alulírott Harján Dávid, mint a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
vezérigazgatója a 2023. április 9. napján a Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére címzett és az
[1][Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címre feladott, a Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat által a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. részére 2023.
április 12.napján megküldött közérdekű közérdekű adatigénylése
vonatkozásában, amelyben a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. megfelelési
tanácsadójának nevét és elérhetőségeit kérte megküldeni az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 9. §-ában meghatározott megfelelési
tanácsadóval nem rendelkezik, mivel a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-nél
ilyen funkció biztosítása a Korm.rendelet lent idézett rendelkezése
alapján nem szükséges.

 

A Korm.rendelet 1. §-a szerint "E rendelet hatálya a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) alapján belső kontrollrendszer
kialakítására és működtetésére köteles köztulajdonban álló gazdasági
társaságokra és a belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését a
felügyelőbizottságának javaslata alapján vállaló köztulajdonban álló
gazdasági társaságokra terjed ki."

 

A Takarékos tv. 7/J. § (1) bekezdése szerint "Azon köztulajdonban álló
gazdasági társaság - a Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a biztosítási
tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó köztulajdonban álló
gazdasági társaság kivételével -, amely esetében a tárgyévet megelőző két
üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül
legalább kettő a társaság elfogadott (egyszerűsített) éves beszámolója,
vagy - amennyiben konszolidált éves beszámolót is készít - a konszolidált
éves beszámolója alapján meghaladja az alábbi határértéket:

a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot,

b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot,

c) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt,

az e §-ban meghatározottak szerint belső kontrollrendszert működtet.

(2) Az a gazdasági társaság, amely az (1) bekezdés szerinti feltételnek
nem felel meg, a felügyelőbizottság javaslata alapján alkalmazhatja és
működtetheti az e § szerinti belső kontrollrendszert."

 

 

Tisztelettel:

 

Harján Dávid

vezérigazgató

 

[2]image001

 

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A

iroda: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

tel.: +36 1 599-9060

email: [3][email address]

 

 

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Feladó: "dr. Pintér István" <[4][FOI #22252 email]>

Dátum: 2023. 04. 09. 13:40 (GMT+01:00)

Címzett: info <[5][Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
integritása

 

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a II.
Kerületi Városfejlesztő Zrt. megfelelési tanácsadójának nevét, és
elérhetőségeit. Sajnos a Zrt. honlapján ezeket az adatokat nem találom.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április  9.

Üdvözlettel:
dr. Pintér István

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[6][FOI #22252 email]

Is [7][Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests
to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If
so, please contact us using this form:
[8]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[9]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #22252 email]
5. mailto:[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. mailto:[FOI #22252 email]
7. mailto:[Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
9. http://kimittud.hu/help/officers

dr. Pintér István

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem mindazon adatokat megküldeni szíveskedjenek, melyek a Budapest II. kerület Zsigmond tér 8. alatti társasházban (a II. kerületi Önkormányzat tulajdonrésze még mindig több, mint 40%) korábban felmerült korrupciógyanús esetekre vonatkoznak. Mit tett a kerületi Városfejlesztő ezen ügyek kapcsán?
Hogyan lehetséges, hogy ezek után nem tartják szükségesnek megfelelési tanácsadó kijelölését? A politikai kinevezett vezérigazgató fogja tényleg egyedül az integritás biztosításának terhét a vállán cipelni?

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. integritása'.
A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/a_ii_keruleti...

Üdvözlettel:

dr. Pintér István

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. április 28-án érkezett adatkérésére ezúton tájékoztatom,
hogy a Városfejlesztő Zrt. felvilágosítása alapján 2023. április 9-én a
hozzájuk intézett megfelelési tanácsadóval kapcsolatos közérdekű
adatkérésére 2023. április 24-én megküldték az Ön részére közvetlenül a
válaszadást, melyet mi is megkaptunk másolatban.

 

A Zsigmond tér 8. szám alatti Társasházban Ön által említett
korrupciógyanús esetekre vonatkozóan nem rendelkezünk információval.

 

A társasházakról  2003. évi CXXXIII. törvény 51. § (1) bekezdése alapján

 

A számvizsgáló bizottság jogkörében eljárva:  

a) bármikor ellenőrizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság
ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,

b) véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatot, így különösen a
számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján
elkészített éves elszámolást és a következő évi költségvetést, valamint a
szervezeti-működési szabályzat által meghatározott értékhatár felett a
bemutatott számlákat,

c) javaslatot tesz a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság elnöke
és tagjai díjazására,

d) összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő vagy az intézőbizottság
elnöke az erre vonatkozó kötelességének nem tesz eleget.

 

Kérem, amennyiben a Társasház pénzügyi működése kapcsán rendellenességet
vélelmez, úgy azt a Társasház Számvizsgáló Bizottsága fele jelezni
szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]