A HÖK működésével kapcsolatos egyes kérdések - 2

Az igénylést elutasította a(z) Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat.

Tisztelt Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen megküldeni részemre az alábbi adatokat elektronikus
másolatban:
1. Az egyetemi hallgatói önkormányzat Alapszabályai 2010. január 1-től jelen
adatigénylés teljesítéséig. Kérem, hogy amennyiben több módosítás
is történt, mindegyik egykor vagy jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályverziót küldjenek meg a hatályossági idő megjelölésével.
2. Az egyetemi hallgatói önkormányzat üléseinek jegyzőkönyve
2010. január 1-től jelen adatigénylés teljesítéséig.
3. Az egyetemi hallgatói önkormányzat Szenátusi tagjainak listája
(2010. január 1-től jelen adatkérés teljesítéséig), melyen feltüntetik, hogy a képviselők az egyetem mely karának hallgatói, valamint a mandátumuk megszerzésének és megszűnésének időpontját.
4. Kérem küldje meg részemre táblázatos formában (lehetőleg .xls vagy .xlsx formátumban) az egyetemi hallgatói önkormányzat képviselői és tisztségviselői (beleértve a Szenátusba a HÖK által delegált tagokat is) számára 2010. január 1-től jelen adatigénylés teljesítéséig juttatott kifizetések összegét, idejét, jogcímét, a kedvezményezett nevét és tisztségét.

Jelen adatkérést a SOTE Jogi és Igazgatási Főigazgatóságának
felhívására terjesztem elő ezen az email-címen, amely elérhető:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/az_e...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 28.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

1 Attachment

Tisztelt G. Szabó Dániel !

Vámosi Péter, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnöke
megbízásából mellékletben csatolom válaszlevelét.

Tisztelettel,
Ivánné Jacsó Anikó
gazdasági ügyintéző
Semmelweis Egyetem
Hallgatói Önkormányzat

----- Original Message -----
From: "Dániel G. Szabó" <[FOI #4560 email]>
To: <[email address]>; <[Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat request email]>
Sent: Tuesday, April 28, 2015 10:57 PM
Subject: Közérdekű adat igénylés - A HÖK működésével kapcsolatos egyes
kérdések - 2

idézett részek megjelenítése