A Hernád/Zemplén IC-k kihasználtsága a 2021. február 01-28. közötti időszakban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2021. február 01-28. közötti időszakra vonatkozóan a 182, 520, 190, 522, 192, 504, 184, 524, 194, 506, 186, 526, 188, 528 valamint az 507, 189, 527, 199, 525, 187, 523, 197, 503, 195, 521, 193, 501, 191 számú vonatok helyfoglalási adatait a következőképpen:

- tartalmazza az adott napi járat kifoglalt ülőhelyeinek és kerékpár helyeinek konkrét viszonylatát, darabszámát, beleértve a nemzetközi illetve a Miskolcon túlra/túlról irányuló belföldi foglalásokat;
- tartalmazza az esetlegesen megnyitott, nem IC minőségű (30, 31-es) kocsik fentiek szerinti foglaltsági adatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 1.

Üdvözlettel:

Varga Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2021.03.01. napján elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Mellékelten megküldjük a kért helyfoglalási adatokat. A bejövő vonatok
helyfoglalásáról nem rendelkezünk adattal.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2021.03.01 10:30-kor feladott, ""Közérdekű adatigénylés - A Hernád/Zemplén IC-k kihasználtsága a 2021. február 01-28. közötti időszakban - MÁV-START Zrt."" tárgyú e-mailt
2021.03.01 10:30-kor átvettük és a/az Biztonsági Igazgatóság szervezeti egységünknél
a/az 9431/2021/START iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: STARTEA/14308/2021

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!