A Hegyvidéki Önkormányzat a B+N Referencia Zrt. társasággal kötött szerződései

Hajnal Miklós nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy:

1) 2019. január 1. óta melyik a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményekben vették igénybe a B+N Referencia Zrt. társaság szolgáltatásait;
2) az 1) pontra adott válaszukban megjelölt intézmények mettől meddig vették igénybe a B+N Referencia Zrt. társaság szolgáltatásait;
3) az 1) pontra adott válaszukban megjelölt intézmények külön-külön mekkora költséget fizettek a B+N Referencia Zrt. társaságtól igénybe vett szolgáltatásokért, továbbá
4) kérem, hogy jelen kérelem 1)-3) pontjaiban rögzített válaszokhoz tartozó szerződések másolatait is szíveskedjenek megküldeni részemre.

Kérem, hogy a kért adatokat könnyen szerkeszthető és elemezhető formában (például XLS formátumban) juttassák el válaszként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 31.

Üdvözlettel:
Hajnal Miklós
Országgyűlési képviselő

Varga Ágnes, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Hajnal Miklós!

 

Köszönettel vettük megkeresését, amelyet továbbítottam az illetékesnek.
Válaszáig szíves türelmét kérem.

 

Üdvözlettel,

 

Varga Ágnes

kommunikációs munkatárs

 

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel.: +36 1 224-5900

 

e-mail: [1][Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[2]www.hegyvidek.hu; [3]www.hegyvidekkartya.hu ; [4]www.hegylakomagazin.hu

[5]www.facebook.com/Hegyvidek;
[6]https://www.facebook.com/hegyvidekkartya/

 

[7]fekvő befoglalóval embléma

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Hajnal Miklós!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján a válaszadási határidő 15 nappal meghosszabbításra került
tekintettel arra, hogy az adatigénylés nagyszámú adatra vonatkozik.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

idézett részek megjelenítése

Gere Kornélia dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Hajnal Miklós!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozással tájékoztatom, hogy az Önkormányzat az adatigénylésben
szereplő gazdasági társasággal 2018.12.31-2021.12.31. közötti időszakra
közbeszerzési eljárás alapján kötött keretszerződést.

 

A szerződés 2022.04.30-ig tartó időszakra meghosszabbításra került.

 

A szerződés elérhető az alábbi linken keresztül:

 

[1]https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/megt...

 

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 30. § (7) bekezdése szerint a közfeladatot
ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes
ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései
irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az adatigénylést az
igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a
jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is
teljesítheti. 

 

Miután adatigénylésének egy része elutasításra került, tájékoztatom, hogy
az Infotv. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint bírósághoz fordulhat
vagy az Infotv. 52. §-ában meghatározottak szerint a NAIH vizsgálati
eljárásnak a lefolytatását kezdeményezheti.

 

Tisztelettel: 

 

 

dr. Gere Kornélia

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Tel: (+36) 70 9389624

e-mail: [2][email address]

[3]www.hegyvidek.hu

 

<image002.gif>

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

idézett részek megjelenítése