A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület gázkapacitásának hasznosítására kiírt pályázatra benyújtott pályázati dokumentumok.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megye Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület gázkapacitásának hasznosítására kiírt
pályázatra benyújtott pályázat dokumentumait. A benyújtott pályázat érvényességét Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 37/2022.(04.19.) GPB határozatában megállapította s a pályázatot jóváhagyta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 9.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Kohári Tibor, Pest Megye Önkormányzata

1 Attachment

 

 

Kohári Tibor

aljegyző

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

1052 Budapest, Városház u. 7.

Tel: 06-1-233-6812; Fax: 06-1-233-6890

Email:  [1][email address]

Web: [2]www.pestmegye.hu

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.pestmegye.hu/

Tisztelt Kohári Tibor!

Köszönöm az adatigénylés teljesítését.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa