A gépjárműforgalom megengedett legnagyobb sebessége minden budapesti utcán/úton

Budapest Közút Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus és szerkeszthető másolatban megküldeni részemre a Budapest teljes területét lefedő gépjárműforgalomra vonatkozó sebességkorlátozási szabályokat. A szerkeszthetőség miatt a preferált formátum egy táblázat/Excel lenne, vagy adott esetben egy interaktív térkép is megfelel erre a célra. Kérem, hogy a táblázat/térképfálj tartalmazza minden utca/közterület nevét, pontos helyét, és a megengedett legnagyobb sebességet a gépjárműforgalom számára. Abban az esetben, ha nem hajthat be gépjárműforgalom arra a területre, kérem azt is indikálni valamilyen módon. Kérem, hogy az adatok lehetőleg minél frissebbek legyenek, és mindenképpen fedjék lesz a főváros teljes területét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 13.

Üdvözlettel:

Veress Luca

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202301131200-001242/2023 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Budapest Közút Nyilvantartas, Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Veress Luca!

A sebességkorlátozás adatok a Nemzeti Adathozzáférési Pont honlapról
letölthetőek. A holnap kifejezetten az közadatok gyors és hatékony
elérésére készült, az EU-s előírások szerint.
A [1]https://napportal.kozut.hu/portálon keresse a Budapest Közút Zrt. "BK
TN-ITS" adatot.

üdvözlettel,
Budapest Közút Zrt.
Nyilvántartási osztály

 

idézett részek megjelenítése