Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ottucsák Marianna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

A garéi hulladéklerakó tényfeltáró vizsgálatainak eredménye

We're waiting for Ottucsák Marianna to read a recent response and update the status.

Tisztelt Baranyai Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A garéi hulladéklerakón végzett tényfeltáró vizsgálatok eredményeit kérném el. Milyen anyagokat vizsgáltak a talajban, talajvízben? Mekkora terjedelmű a szennyezés?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a [email address] megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Ottucsák Marianna

Baranya Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Üdvözlettel:

 

Dr. Horváth Zoltán

Kormánymegbízott

 

Baranya Megyei Kormányhivatal

 

Cím: 7623 Pécs, József Attila u. 10.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.:405.

Telefon: +36 72 507 017; IP: 5017

Fax.: +36 72 507 012

E-mail: [1][email address]; dr.[2][email address];

Honlap: [3]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Ottucsák Marianna, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.