A gárdonyi Panoráma partszakasz szolgáltatásainak fejlesztése projekt című pályázat megküldése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
"A gárdonyi Panoráma partszakasz szolgáltatásainak fejlesztése" projekt című pályázati anyagot, amelyre a Gárdonyi Önkormányzat 15.500.000 forintos támogatást ítélt meg a Magyar Turusztikai Ügynökség a 2020-as lezárt pályázatok alapján.

A pályázat az alábbi hivatkozásra kattintva megtekinthető:

https://kisfaludyprogram.hu/palyazati-in...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 24.

Üdvözlettel:

Nagy Sándor

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése
alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő
közfeladatai ellátását veszélyeztetné.

 

Kérésének megválaszolásáig további szíves türelmét kérjük.

 

Tisztelettel:                           

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

 

 

[2]MAGYAR
TURISZTIKAI
ÜGYNÖKSÉG
[1]https://intranet.mtu.gov.hu/markaesmedia... Cím: 1027
Budapest, Kacsa u.
15-23.
E-mail:
[3][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]
 

 

 

References

Visible links
2. http://itthon.hu/
3. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.'s handling of my FOI request 'A gárdonyi Panoráma partszakasz szolgáltatásainak fejlesztése projekt című pályázat megküldése'.

Továbbra sem kaptam választ a december elején benyújtött adatigénylésemre.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/a_ga...

Üdvözlettel:

Nagy Sándor

MT Info, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk:

 

Mellékelten megküldjük a támogatói okirat kivonatát.

 

Tisztelettel:

 

 

  
   [1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]