A Fővárosi Szolidaritási Alaphoz benyújtandó pályázatokról szóló testületi előterjesztések

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2023. február 28-i képviselő-testületi ülésre benyújtott, a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztéseket.

Felhívom a figyelmüket, hogy a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket az Infotv. szerint a benyújtás időpontját követően azonnal kötelesek nyilvánosságra hozni, ami elmaradt; ezért kérem, hogy az adatigénylést az önkormányzat honlapján, a testületi előterjesztések közé való felvétellel teljesítsék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 28.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva 2023. február 28-án küldött közérdekű adatkérésére
tájékoztatom, hogy a 2023. február 28-i Képviselő-testületi ülésen
napirendre vett 3 Fővárosi pályázat előterjesztése és mellékletei a
honlapon az alábbi link alatt elérhetőek:

 

[1]https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy a 3 helyszíni anyag a testületi ülés
megkezdésekor került kiosztásra, mely testületi ülés du. 15 óráig tartott.
A testületi ülést követően kollégáim Rendeleteket hirdettek ki és
éjszakába nyúlóan kivonatokat készítettek, hogy ma reggel a Hivatal többi
munkatársa a tegnapi döntések végrehajtását meg tudja kezdeni.

 

A kollégáim reggel az anyagok feltöltésével kezdték a napot, sajnos ennél
többet és ennél gyorsabban nem vagyunk képesek dolgozni.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail: [3][email address]

 

 

References

Visible links
1. https://archiv.masodikkerulet.hu/hirdeto...
3. mailto:[email address]

Tisztelt jegyzői igazgató, kedves dr. Silye Tamás!

Elmaradt a visszajelzésem, most pótolom. Köszönöm, hogy a jegyzői apparátus, számos más feladata mellett, az adatigénylés után gyorsan pótolta az elmulasztott nyilvánosságra hozást a honlapon!

Fontosnak tartom, hogy a jegyző, más feladatai mellett, komolyan vegye az átláthatóságra és az állampolgárok tájékoztatására vonatkozó szabályokat is.

Alapvető, hogy az ehhez szükséges kapacitások a hivatali apparátusban rendelkezésre álljanak. Képviselői javaslati is készült ezzel kapcsolatban. A magam állampolgári beadványaiban is többször kértem az önkormányzatuk politikai döntéshozóit, legyenek tekintettel arra, hogy nyitottabb döntéshozás és tájékoztatás esetén sokkal kevesebb adatigénylési eljárásra van szükség, és a hivatali apparátus hatékonyabban tud dolgozni.

Ennél az adatigénylésnél konkrétan az ülés napján mailben kértem a képviselő-testület tagjait, hogy aktív állampolgárként osszák meg azokat a nyilvános dokumentumokat, amelyeket a jegyző még nem tett közzé, hogy az állampolgárok törvényben garantált tájékozódási lehetősége ne függjön mástól. Megígértem, hogy ha így történik, akkor az önök kímélése érdekében visszavonom az adatigénylést; erre a mailre egyik képviselő sem válaszolt.

Megjegyzem azt is, hogy most, a legutóbbi testületi ülés után egy héttel, szintén nem minden tárgyalt előterjesztés szerepel a honlapon. Ebből arra következtetek, hogy ennek a törvényi kötelezettségnek a megszervezése a Polgármesteri Hivatalban a feladat megbízható elvégzésére jelenleg nem alkalmas.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos