A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott válaszok

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 15.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az adatigénylésem megválaszolására a törvény szerint rendelkezésre álló határidő lejárt, ezért érdeklődöm: mikor tudnak dönteni a teljesítéséről?

Jelzem, hogy az 593/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján, a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. október 25-i ülésére készült tájékoztató szerint, a VIII. kerület azok között a kerületek között szerepel, amelyek megküldték válaszukat a főpolgármester levelére, melyben a 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat szerint kérte a kerületi önkormányzatok véleményét, amire az adatigénylésem vonatkozik.

Ezek az önkormányzatok többségükben határidőre teljesítették a közérdekű adat iránti igénylésemet, megtekinthetők az igénybeküldő felületen. A nyitottságuknak örülök, mert azt gondolom, ezen a minden közigazgatási szint együttműködését igénylő, nehéz és konfliktusos szakterületen, a kerületek információinak és véleményének nyilvánossága előmozdítja a konstruktív közpolitikai megoldásokat.

Kelt: 2023. március 3.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

[email protected], Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Csatolva küldjük Önnek a közérdekű adatkérésre vonatkozó válaszlevelet és
mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

 

Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
  Jegyzői Kabinet
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
[1][email address]

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat, tisztelt [email address] !

Nagyon köszönöm a kért információk megküldését!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos