Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 15.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az adatigénylésem megválaszolására a törvény szerint rendelkezésre álló határidő lejárt, ezért érdeklődöm: mikor tudnak dönteni a teljesítéséről?

Jelzem, hogy az 593/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján, a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. október 25-i ülésére készült tájékoztató szerint, a VIII. kerület azok között a kerületek között szerepel, amelyek megküldték válaszukat a főpolgármester levelére, melyben a 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat szerint kérte a kerületi önkormányzatok véleményét, amire az adatigénylésem vonatkozik.

Ezek az önkormányzatok többségükben határidőre teljesítették a közérdekű adat iránti igénylésemet, megtekinthetők az igénybeküldő felületen. A nyitottságuknak örülök, mert azt gondolom, ezen a minden közigazgatási szint együttműködését igénylő, nehéz és konfliktusos szakterületen, a kerületek információinak és véleményének nyilvánossága előmozdítja a konstruktív közpolitikai megoldásokat.

Kelt: 2023. március 3.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

[email protected], Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Csatolva küldjük Önnek a közérdekű adatkérésre vonatkozó válaszlevelet és
mellékletét.

 

Tisztelettel:

 

 

Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
  Jegyzői Kabinet
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
[1][email address]

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat, tisztelt [email address] !

Nagyon köszönöm a kért információk megküldését!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos