Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a VI. kerület Terézváros Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 14.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos úr!

 

Mellékletben csatoltam Soproni Tamás polgármester válaszát közérdekű
adatkérésére vonatkozólag.

 

Soproni Tamás polgármester megbízásából,

 

 

Üdvözlettel,

Bolanowski Dóra

Jegyzői kabinet

Budapest Főváros VI. kerület

Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

[1]Jelölő1067 Budapest, Eötvös utca 3.

[2]Fogadó 06-1-351-7965

 

 

References

Visible links

Tisztelt Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves Bolanowski Dóra!

Köszönöm a tájékoztatásukat!

A Tájékoztató az „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” c. szakpolitikai dokumentumhoz kapcsolódó 2022-2023. évi cselekvési tervről című dokumentumban az olvasható, hogy az I., V., VI., XV., XVI., XVII., és XXI. kerületi önkormányzat 2022. októberig nem válaszolt Stratégiában a kerületi önkormányzatok részére megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos főpolgármesteri megkeresésre.

A tájékoztatásukból arra következtetek, hogy a szóban forgó válaszdokumentum ezt követően sem készült el az adatkérésem idejéig.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos