A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott válaszok

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 14.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

dr. Háner Fanni Viola, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Váradiné Naszályi Márta polgármester megbízásából közérdekű
adatigénylésére a csatolt tájékoztatást ezúton megküldöm.

 

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Háner Fanni Viola

jogi referens

Jegyzői Iroda

[1]1635428156301

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET

BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Felhívás az üzenet bizalmas jellegére!
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha nem Ön az
üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse
erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes
csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha nem Ön az üzenet címzettje, abban
az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.
Privacy and Confidentiality Notice
This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links

Tisztelt I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Háner Fanni Viola!

Köszönöm visszajelzésüket!

Az e-mail címemet elküldöm a megadott hivatali címükre. A válaszukat azonban - lehetőség szerint - az Átlátszó KiMitTud adatigénylő felületére kérem, ahol az igénylést beadtam, és ahová a visszajelzésüket küldték. Tudomásom szerint ennek a felületnek a használata megfelel a jogszabályi előírásoknak, és számomra adatigénylőként azért előnyös, mert automatikusan biztosítja a nyilvánosságot. Tájékoztatom, hogy ha az önök álláspontja szerint - amennyiben jól értem - az adatigénylést csak a bejelentő címére tudják teljesíteni, akkor a választ tervezem közzétenni ezen az oldalon, kommentárban.

Az adatigénylés pontosítása az alábbiakban, és szükség esetén természetesen további információkat adok, ha tudok.

A hivatkozott Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozat megjelöli a kerületi polgármesterektől kért tájékoztatást, ami a határozat szövegében pontosan hivatkozott, „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentum több részében található, a kerületeknek tett javaslatokra vonatkozik.

A kerületek véleményének megküldéséről, szintén közgyűlési határozat alapján, a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. október 25-i ülésére készült dokumentum, az alábbi címen: "Tájékoztató az „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” c. szakpolitikai dokumentumhoz kapcsolódó 2022-2023. évi cselekvési tervről", forrás: https://service-einfoszab.budapest.hu/ap...

Ebben a következő információ olvasható: "A Fővárosi Közgyűlés a 595/2022. (06.29.) sz. érdemi határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a kerületi önkormányzatokkal a Stratégiában a részükre megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatban. A főpolgármester 2022. júliusában a budapesti kerületi önkormányzatok részére megküldött megkeresésében kérte a polgármesterek visszajelzését, 2022. augusztus 31. határidővel, a Stratégiában foglalt, a kerületi önkormányzatok felé megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjukról. A főpolgármester megkeresésére a kért határidőn belül, vagy azon túl – de a cselekvési terv véglegesítését megelőzően – a II., III., IV., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XVIII., XIX., XX., XXII., XXIII. kerületből érkezett válasz. Az I., V., VI., XV., XVI., XVII., és XXI. kerületi önkormányzat sajnálatos módon mindeddig nem válaszolt Stratégiában a kerületi önkormányzatok részére megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos főpolgármesteri megkeresésre."

A fentiek alapján, az I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akkor tudja teljesíteni az adatigénylést, ha a választ időközben megküldték a főpolgármesternek. Ha esetleg a válasz nem készül el, akkor az adatigénylést nem lehet teljesíteni.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Háner Fanni Viola!

Azzal kapcsolatban írok önöknek, hogy - az önök által kezdeményezett egyeztetés után - nem reagáltak a fenti adatigénylésemre.

A Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. október 25-i ülésére készült tájékoztató szerint, az I., V., VI., XV., XVI., XVII., és XXI. kerületi önkormányzat 2022. októberig nem válaszolt az „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” c. szakpolitikai dokumentumban a kerületi önkormányzatok részére megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos főpolgármesteri megkeresésre.

A Stratégiáról, benne a kerületi ajánlásokról a 591/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat, a kerületi önkormányzatok véleményének kikéréséről a 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat, a beérkezett válaszokat összegző tájékoztatásról a 593/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat döntött; Váradiné Naszályi Márta polgármester igennel szavazott a határozatokra.

Ha az I. kerületi önkormányzat azóta sem válaszolt a főpolgármesternek az ajánlások megvalósíthatóságáról, akkor nyilvánvalóan nem létezik a kért adat, így az adatigénylést nem lehet teljesíteni. Ha erről van szó, kérem, jelezzék, és lezárhatjuk ezt a folyamatot.

Megjegyzem, a XVII. kerületi önkormányzat az adatigénylésre reagálva annak ellenére küldött információkat és rövid véleményt a fővárosi Stratégiával kapcsolatban, hogy a főpolgármester levelére nem válaszolt, hanem a véleményét internetes felületen tette közzé. Hasonló megoldás, vagy késedelmesen, de végül elküldött válasz a főpolgármesternek - úgy is, mint jelentősen érintett kerület - szintén hasznos kimenetel lehetne. Amit természetesen csak javasolhatok, az külön téma, hogy adatigénylőként, állampolgárként jogom van-e az I. kerületi önkormányzat és polgármester véleményét megismerni.

Mivel tapasztalatom szerint ennek a szakpolitikai Stratégiának a megvalósítása fővárosi szinten és egyes kerületek szintjén nehezen halad, és annak érdekében, hogy megismerjem kifejezetten Váradiné Naszályi Márta polgármester politikai véleményét és együttműködési szándékát a kerületek számára tett javaslatokról, nem a hivatalának, hanem kifejezetten neki magának címezek közérdekű bejelentést hamarosan.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Az adatgazda a saját e-mail címemre ezt a választ küldte az adatigénylésemre:
https://drive.google.com/file/d/1YQ9pq2e...

Az adatgazdának a saját e-mail címemről és a KiMitTud Átlátszó felületéről ezt a választ küldöm:

Tisztelt I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Háner Fanni Viola!

Nagyon köszönöm a válaszukat! Hasznosnak tartom és örülök neki, hogy tudnak foglalkozni a főpolgármester által kért állásfoglalás utólagos összeállításával. 

Állampolgárként részemről a nyilvánosságot szeretném elősegíteni, mivel a véleményem az, hogy a kerületi önkormányzatok tényinformációinak és véleményének megismerése nagyobb mértékben szolgálja a fővárosi és kerületi szintű konstruktív megoldásokat, mint amennyire a kerületi önkormányzatok válaszai mint döntés-előkészítő anyagok akadályozhatják az elfogulatlan döntéshozatalt. Amely lehetőségre tekintettel egyébként, tisztában vagyok vele, hogy az Infotv. szerint a polgármester és a jegyző dönthet úgy, hogy az önkormányzat válasza 10 évig nem nyilvános, és dönthet úgy is, hogy segíti a tudásmegosztást és a megoldáskeresést azzal, hogy a válaszukat nyilvánosságra engedi. 

A válaszukat és ezt a saját reagálásomat feltöltöttem a Átlátszó KiMitTud felületre, amelyről az adatigénylést indítottam. Tudomásom szerint az adatigénylés elindítható és teljesíthető ezen a platformon keresztül, ami nekem a nyilvánosság egységes és könnyen kezelhető megoldása miatt fontos. Továbbra is együttműködöm abban, hogy párhuzamosan az önök által szükségesnek tartott módon, a magán e-mail címemen is levelezzünk, de ezt azonos tartalommal nyilvánosságra kívánom hozni az Átlátszó felületén.

A válaszukból nem derül ki, mikorra tervezik elkészíteni a fővárosnak szóló válaszukat, illetve hogy annak megismerésére lehetőséget adnak-e. Remélve, hogy az önök jogában álló mérlegelésnél a nyilvánosság szempontjai erősebbek lesznek, megköszönöm, ha a választ megküldik. A polgármesternek címzett közérdekű bejelentésben később rá tudok erre kérdezni, ha így megfelelőbb. A folyamatban lévő adatigénylést lezárom azzal, hogy jelenleg a kért információ hiánya miatt nem teljesíthető.

Az önkormányzatoktól eddig beérkezett és ezután érkező információkat saját felületre töltöttem fel, amely szabadon használható: 
https://drive.google.com/drive/folders/1...

Az adatigénylések teljesítésének összefoglaló táblázata:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...

A könnyebb kezelhetőség végett, egy-egy fájlba vontam össze az egyes kerületektől kapott információkat. Az elektronikus aláírást tartalmazó dokumentumokban, az összevonás "csomagba" történt; lehet, hogy ezt a böngészőjéből nem tudja megnyitni, ebben az esetben a dokumentumot letöltés után nyissa meg, vagy pedig nézze az eredetit az Átlátszó KiMitTud felületén. Az adatgazda által képként szkennelt dokumentumokon karakterfelismerő programot futtattam, a (nem tökéletes) kereshetőség és másolhatóság érdekében. Ezeken a változtatásokon kívül, a dokumentumok természetesen azonosak az eredetiekkel, melyek az összefoglaló táblázatban, az Átlátszó KiMitTud felületére mutató linkeken találhatók.

Köszönettel és üdvözlettel:
Bódis Lajos