A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott válaszok

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XXI. kerület Csepel Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 15.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

  • Attachment

    t j koztat s f v rosi hajl ktalans g gyi strat gia k z rdek adatig nyl s.pdf

    202K Download View as HTML

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre hivatkozással csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest Főváros XXI. ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal, kedves Babics Enikő!

Köszönöm a tájékoztatásukat!

A Tájékoztató az „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” c. szakpolitikai dokumentumhoz kapcsolódó 2022-2023. évi cselekvési tervről című dokumentumban az olvasható, hogy az I., V., VI., XV., XVI., XVII., és XXI. kerületi önkormányzat 2022. októberig nem válaszolt Stratégiában a kerületi önkormányzatok részére megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos főpolgármesteri megkeresésre.

A tájékoztatásukból arra következtetek, hogy a szóban forgó válaszdokumentum ezt követően sem készült el az adatkérésem idejéig.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos