Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 15.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Gasztonyi Ildikó, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Bódi Lajos!

Alábbi adatigénylésére hivatkozva küldöm jegyző asszony tájékoztatását,
valamint a stratégiai javaslatra adott válaszokat.

Üdvözlettel: Kovács András szervezési osztályvezető nevében eljáró

Gasztonyi Ildikó
Szervezési Osztály
osztályvezető-helyettes
06/20/584-9019

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Kovács Edit
Elküldve: 2023. február 17., péntek 13:17
Címzett: Gasztonyi Ildikó
Másolatot kap: Kócziánné dr. Pohl Mónika
Tárgy: FW: Közérdekűadat igénylés - A fővárosi hajléktalanságügyi
stratégia kerületi javaslataira adott válaszok
 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Kedves Gasztonyi Ildikó!

Nagyon köszönöm a tartalmas dokumentumaik megküldését és a gyors válaszukat!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Gasztonyi Ildikó, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

Köszönöm visszajelzését, és elnézését kérem, hogy elírtam a nevét.

Üdvözlettel:

Gasztonyi Ildikó
Szervezési Osztály
osztályvezető-helyettes
06/20/584-9019

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Bódis Lajos <[FOI #21872 email]>
Elküldve: 2023. február 17., péntek 14:41
Címzett: Gasztonyi Ildikó
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - A fővárosi hajléktalanságügyi
stratégia kerületi javaslataira adott válaszok
 
Tisztelt XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Kedves Gasztonyi Ildikó!

Nagyon köszönöm a tartalmas dokumentumaik megküldését és a gyors
válaszukat!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

idézett részek megjelenítése