A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott válaszok

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 15.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

 

2023. február 15-én elektronikus levélben megküldött közérdekű
adatigénylésére az alábbi választ adjuk.

 

Az „Otthon, mindenkinek – Fővárosi stratégia az otthontalanság és a
hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban
tájékoztatom, hogy Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
a Magyar Vöröskereszt Kelet-Pesti Régiójával áll szerződéses kapcsolatban
a kerületben hajléktalanként élők ellátása tekintetében. Peremkerület
lévén településünkön egészen más jellegű a hajléktalansággal összefüggő
segítségnyújtás, feladatellátás, mint a belvárosi kerületekben.

Jelenleg a Magyar Vöröskereszt utcai szociális munkát ellátó munkatársai
Rákosmentén 41 főt segítenek folyamatosan ruházattal, élelmiszerrel,
tisztálkodószerekkel. El kell mondanunk, hogy ez a 41 fő sem a szabad ég
alatt él, hanem komfort nélküli felépítményekben, lakókocsikban,
kunyhókban húzzák meg magukat.

Kerületünkben átmeneti szállás, népkonyha érhető el, illetve a Magyar
Vöröskereszt Hajléktalan Szállóján van lehetőség elhelyezésre, ugyanakkor
ezzel a lehetőséggel csak kevés esetben élnek.

 

Önkormányzatunk szociális és gyermekvédelmi alapellátást ellátó intézménye
a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat. A Szolgálat munkatársai
kapcsolatot tartanak a Főpolgármesteri Hivatal illetékes munkatársaival,
meghívásuk esetén egyeztetéseken vesznek részt a hajléktalanság
megelőzésével, kezelésével, megszüntetésével összefüggésben.

A Rákosmenti Polgármesteri Hivatalban egy fő esélyegyenlőségi koordinátor
munkatársat foglalkoztatunk.

 

A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a főpolgármester által kezdeményezett
információcsere önkormányzatunk részéről webes felületen történt
adatszolgáltatással valósult meg.

 

Összefoglalva Rákosmente Önkormányzata egyeztetéseken való személyes
részvétellel, az újonnan elkészült Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
nyilvánossá tételével, a webes felületen való adatszolgáltatás
megtételével járult az eddigiekben hozzá a fővárosi hajléktalanság
megoldásával összefüggő feladatok teljesítéséhez.

 

Üdvözlettel: 

Sajtó és kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

 

 

Rákosmente Önkormányzatának sajtó munkatársai az általuk küldött
válaszokban a Hivatal álláspontját közvetítik. Kérjük, hogy
hivatkozásaikban az adott szervezeti egységre és ne a választ küldő
munkatársra hivatkozzanak!

 

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja
ezt az e-mailt.

 

 

 

From: Bódis Lajos <[1][FOI #21869 email]>

Subject: Közérdekűadat igénylés - A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia
kerületi javaslataira adott válaszok

 

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a
főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XVII.
kerület Rákosmente Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon,
mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság
csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott
javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2023. február 15.

 

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[2][FOI #21869 email]

 

Is [3][Budapest XVII. kerület Rákosmente request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:

[4]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[5]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #21869 email]
2. mailto:[FOI #21869 email]
3. mailto:[Budapest XVII. kerület Rákosmente request email]
4. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
5. http://kimittud.hu/help/officers

Tisztelt XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves hivatali sajtómunkatársak!

Köszönöm a megküldött tájékoztatást!

A Tájékoztató az „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” c. szakpolitikai dokumentumhoz kapcsolódó 2022-2023. évi cselekvési tervről című dokumentumban az olvasható, hogy az I., V., VI., XV., XVI., XVII., és XXI. kerületi önkormányzat 2022. októberig nem válaszolt Stratégiában a kerületi önkormányzatok részére megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos főpolgármesteri megkeresésre.

Ha jól értem a válaszukat, abban a formában továbbra sem valósult meg, tekintettel a peremkerületi sajátosságokra. Viszont valamikor történt internetes kommunikáció a főváros illetékeseivel, amelynek tartalma nagyjából megfelel az itteni válaszukban megküldött információknak, vagy pedig a tartalma nem rekonstruálható.

Az adatigénylést teljesítettnek jelöltem, ha esetleg a fenti értelmezésem helytelen, és tudnak pontosítani, azt szintén köszönettel veszem.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

 

Levelében foglaltak helytállóságát megerősítjük. A kertvárosi jelleg nem
hordozza magában azon hajléktalanságra jellemző tipikus vonásokat, amelyek
a belvárosi kerületekben megoldásra váró problémát jelentenek.

Kollégáink személyesen jelen voltak a tárgyban szervezett megbeszélésen,
ugyanakkor olyan stratégiai javaslat írásba foglalására, mely a  fővárosi
cselekvési terv részeként szerepelhetne, még nem került sor.

A webes felületen történő válaszok visszakeresésére a rendszer nem ad
lehetőséget, azonban a XVII. kerületi hajléktalansággal összefüggő
kérdésekre mindenkor az Ön számára is megküldött választ tudjuk adni.

Kerületünk vezetése elkötelezett abban, hogy segítséget nyújtson az arra
rászoruló embertársainknak, hozzájáruljon az emberhez méltó életvitel
biztosításában.

 

Üdvözlettel: 

Sajtó és kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

 

 

Rákosmente Önkormányzatának sajtó munkatársai az általuk küldött
válaszokban a Hivatal álláspontját közvetítik. Kérjük, hogy
hivatkozásaikban az adott szervezeti egységre és ne a választ küldő
munkatársra hivatkozzanak!

 

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja
ezt az e-mailt.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves Sajtó és kommunikáció munkatársak!

Köszönöm a kiegészítéseket!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos