A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott válaszok

Bódis Lajos nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XVI. kerület Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 15.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Budapest XVI. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Azzal kapcsolatban írok önöknek, hogy a törvényben előírt határidőre nem reagáltak a fenti adatigénylésemre.

A Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. október 25-i ülésére készült tájékoztató szerint, az I., V., VI., XV., XVI., XVII., és XXI. kerületi önkormányzat 2022. októberig nem válaszolt az „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” c. szakpolitikai dokumentumban a kerületi önkormányzatok részére megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos főpolgármesteri megkeresésre.

A Stratégiáról, benne a kerületi ajánlásokról a 591/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat, a kerületi önkormányzatok véleményének kikéréséről a 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat, a beérkezett válaszokat összegző tájékoztatásról a 593/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat döntött; Kovács Péter polgármester nemmel szavazott a határozatokra.

Ha az önkormányzatuk október óta sem válaszolt a főpolgármesternek az ajánlások megvalósíthatóságáról, akkor nyilvánvalóan nem létezik a kért adat, így az adatigénylést nem lehet teljesíteni. Ha erről van szó, kérem, jelezzék, és lezárhatjuk ezt a folyamatot.

Megjegyzem, a XVII. kerületi önkormányzat az adatigénylésre reagálva, annak ellenére küldött információkat és rövid véleményt a fővárosi Stratégiával kapcsolatban, hogy a főpolgármester levelére nem válaszolt, hanem a véleményét internetes felületen tette közzé.

Hasonló megoldás, vagy késedelmesen, de végül elküldött válasz a főpolgármesternek szerintem szintén hasznos kimenetel lehetne. Amit természetesen csak javasolhatok, mint ahogy azt is, hogy a XVI. kerület vegyen részt a szakpolitikai diskurzusban, ebben minden közigazgatási szint és a fővárosi kerületek egymás közti együttműködését is igénylő, nehéz és konfliktusos témakörben.

Külön téma, hogy adatigénylőként jogom van-e a XVI. kerületi önkormányzat és polgármester véleményét megismerni, illetve hogy önök akarják-e, hogy az állampolgárok megismerhessék a véleményüket.

A tájékozódásra megoldás lehet az is, mivel tapasztalatom szerint ennek a szakpolitikai Stratégiának a megvalósítása fővárosi szinten és egyes kerületek szintjén nehezen halad, és annak érdekében, hogy megismerjem kifejezetten Kovács Péter polgármester szakpolitikai véleményét és együttműködési szándékát a kerületek számára tett javaslatokról, nem a hivatalának, hanem kifejezetten neki magának címezek közérdekű bejelentést hamarosan.

Kelt: 2023. március 3.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos