A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott válaszok

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XV. kerület Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 15.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Dr. Miklós Péter, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda válaszát.

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

 

From: Bódis Lajos <[FOI #21867 email]>

Sent: Wednesday, February 15, 2023 9:50 AM

To: Info <[Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Subject: Közérdekűadat igénylés - A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia
kerületi javaslataira adott válaszok

 

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a
főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XV.
kerület Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek,
Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről”
dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok
megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2023. február 15.

 

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[FOI #21867 email]

 

Is [Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to Budapest
XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so, please contact us
using this form:

http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Miklós Péter!

Köszönöm a visszajelzésüket! Az elutasító válaszukat tudomásul veszem. Az ügyben a következő lépések várhatók tőlem:

A Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. október 25-i ülésére készült tájékoztató szerint, az I., V., VI., XV., XVI., XVII., és XXI. kerületi önkormányzat 2022. októberig nem válaszolt az „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” c. szakpolitikai dokumentumban a kerületi önkormányzatok részére megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos főpolgármesteri megkeresésre.

A főpolgármester levele az I-XXIII. kerület polgármesterei részére megtalálható a más kerületek által megküldött dokumentumok között. Természetesen ezzel nem akarom vitatni az állításukat, hogy a XV. kerület polgármestere nem kapta meg a főpolgármester levelét. Azt sem akarom vitatni, hogy jogszerűen tagadják meg az adat elküldését, amely a fentiek szerint nem is létezik. Megköszönöm viszont azoknak a polgármestereknek és hivatalaiknak, akik az eljárásban keletkezett véleményüket ebben a fontos közügyben közérdekű információnak tekintették, és elküldték.

A Stratégiáról, benne a kerületi ajánlásokról a 591/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat, a kerületi önkormányzatok véleményének kikéréséről a 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat, a beérkezett válaszokat összegző tájékoztatásról a 593/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat döntött; Cserdiné Németh Angéla polgármester igennel szavazott a határozatokra.

Mivel tapasztalatom szerint ennek a szakpolitikai Stratégiának a megvalósítása fővárosi szinten és egyes kerületek szintjén nehezen halad, és annak érdekében, hogy megismerjem kifejezetten Cserdiné Németh Angéla polgármester politikai véleményét és együttműködési szándékát a kerületek számára tett javaslatokról, nem a hivatalának, hanem kifejezetten neki magának címzek közérdekű bejelentést hamarosan.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos