A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott válaszok

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XV. kerület Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 15.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Dr. Miklós Péter, Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Alább küldöm Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatala, mint
adatgazda válaszát.

 

Üdvözlettel:

Dr. Miklós Péter

 

Adatvédelmi Tisztviselő
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

H-1153 BUDAPEST, Bocskai utca 1-3.

E-mail: [1][email address]

Telefon: +36 30 648 5521

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Mielőtt kinyomtatná ezt az üzenetet, gondolja meg, hogy valóban
elengedhetetlenül szüksége van-e rá! Nap, mint nap egyre kevesebb fa van a
világon, gondoljon környezetünk védelmére!

 

 

 

From: Bódis Lajos <[FOI #21867 email]>

Sent: Wednesday, February 15, 2023 9:50 AM

To: Info <[Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Subject: Közérdekűadat igénylés - A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia
kerületi javaslataira adott válaszok

 

Tisztelt Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a
főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XV.
kerület Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek,
Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről”
dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok
megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2023. február 15.

 

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[FOI #21867 email]

 

Is [Budapest XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to Budapest
XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If so, please contact us
using this form:

http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt XV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Miklós Péter!

Köszönöm a visszajelzésüket! Az elutasító válaszukat tudomásul veszem. Az ügyben a következő lépések várhatók tőlem:

A Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. október 25-i ülésére készült tájékoztató szerint, az I., V., VI., XV., XVI., XVII., és XXI. kerületi önkormányzat 2022. októberig nem válaszolt az „Otthon, mindenkinek. Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” c. szakpolitikai dokumentumban a kerületi önkormányzatok részére megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos főpolgármesteri megkeresésre.

A főpolgármester levele az I-XXIII. kerület polgármesterei részére megtalálható a más kerületek által megküldött dokumentumok között. Természetesen ezzel nem akarom vitatni az állításukat, hogy a XV. kerület polgármestere nem kapta meg a főpolgármester levelét. Azt sem akarom vitatni, hogy jogszerűen tagadják meg az adat elküldését, amely a fentiek szerint nem is létezik. Megköszönöm viszont azoknak a polgármestereknek és hivatalaiknak, akik az eljárásban keletkezett véleményüket ebben a fontos közügyben közérdekű információnak tekintették, és elküldték.

A Stratégiáról, benne a kerületi ajánlásokról a 591/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat, a kerületi önkormányzatok véleményének kikéréséről a 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat, a beérkezett válaszokat összegző tájékoztatásról a 593/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat döntött; Cserdiné Németh Angéla polgármester igennel szavazott a határozatokra.

Mivel tapasztalatom szerint ennek a szakpolitikai Stratégiának a megvalósítása fővárosi szinten és egyes kerületek szintjén nehezen halad, és annak érdekében, hogy megismerjem kifejezetten Cserdiné Németh Angéla polgármester politikai véleményét és együttműködési szándékát a kerületek számára tett javaslatokról, nem a hivatalának, hanem kifejezetten neki magának címzek közérdekű bejelentést hamarosan.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos