A fővárosi hajléktalanságügyi stratégia kerületi javaslataira adott válaszok

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Fővárosi Közgyűlés 595/2022. (06.29.) sz. határozatát végrehajtó, a főpolgármester által kezdeményezett hivatalos levelezés során, a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat/polgármester válaszai, az „Otthon, mindenkinek, Fővárosi stratégia az otthontalanság és a hajléktalanság csökkentéséről” dokumentumban, a kerületi önkormányzatoknak megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatos álláspontjáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 15.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Varga Ágnes, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Köszönettel vettük megkeresését, amelyet továbbítottam az illetékeseknek.
Válaszukig szíves türelmét kérem.

 

Üdvözlettel,

 

Varga Ágnes

kommunikációs munkatárs

 

Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel.: +36 1 224-5900

 

e-mail: [1][Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[2]www.hegyvidek.hu; [3]www.hegyvidekkartya.hu ; [4]www.hegylakomagazin.hu

[5]www.facebook.com/Hegyvidek;
[6]https://www.facebook.com/hegyvidekkartya/

 

[7]fekvő befoglalóval embléma

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves Varga Ágnes!

Újra megköszönve a korábbi visszajelzésüket, jelzem, hogy a válaszadásra a törvény szerint rendelkezésre álló határidő lejárt. Érdeklődöm, mikor tudnak dönteni az adatigénylésem teljesítéséről?

Jelzem, hogy az 593/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján, a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. október 25-i ülésére készült tájékoztató szerint, a XII. kerület azok között a kerületek között szerepel, amelyek megküldték válaszukat a főpolgármester levelére, melyben a 595/2022. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat szerint kérte a kerületi önkormányzatok véleményét.

Ezek az önkormányzatok többségükben határidőre teljesítették a közérdekű adat iránti igénylésemet, amelyek megtekinthetők az igénybeküldő felületen. A nyitottságuknak örülök, mert azt gondolom, ezen a minden közigazgatási szint együttműködését igénylő, nehéz és konfliktusos szakpolitikai területen, a kerületek információinak és véleményének nyilvánossága előmozdítja a konstruktív megoldásokat.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Jegyző asszony megbízásából Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzathoz elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozással csatoltan küldöm Főpolgármester úr részére küldött levelünk
szkennelt példányát.

 

A késedelmes válaszért szíves elnézését kérem.

 

Tisztelettel:

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

Tel: (+36) 70 9389621

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, kedves dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna!

Nagyon köszönöm a kért információk megküldését!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos