A Földtani Kutatási Program lebonyolításával összefüggő adatok és az annak részletes eredményeit tartalmazó dokumentumok

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a 2015-2016-ban lebonyolított Földtani Kutatási Program szerződéseinek listáját, az alvállalkozók neve, a szerződés tárgya, dátuma, és a szerződött összeg megjelölésével,
b) a Földtani Kutatási Program Zárójelentésében hivatkozott következő dokumentumokat:
1. Földtani eredetű kockázatok összesítő jelentése,
2. Földtani modellezés összefoglaló és értékelő jelentése,
3. Értékelő jelentés a vízföldtani viszonyokról és a vízföldtani modellezés eredményeiről,
4. 3D geodinamikai modellezés eredményeinek értékelő és összefoglaló jelentése,
5. Értékelő geotechnikai-talajvizsgálati jelentés,
6. Szeizmológiai kutatások és a szeizmotektonikai modellezés,
7. Észlelési és földtani-geomorfológia térképszerkesztés és térképmagyarázók,
8. Mélyföldtani fúrások (harmadidőszaki és pannóniai fekü elérésére szolgáló fúrások) dokumentáló és értékelő jelentése,
9. Sekély mélységű földtani fúrások egységes összefoglaló földtani jelentése
10. Vízminőségi vizsgálatok értékelő jelentése,
11. Vízhasználatok értékelése,
12. Hidrometeorológiai és hidrológiai adatok beszerzése, paraméterezése (a regionális vízföldtani modell kiterjedésének területéről),
13. Geofizikai kutatások összefoglaló értékelése,
14. Értékelő jelentés a 3D szeizmikus kutatás eredményeiről,
15. Értékelő és összegző jelentés a karotázs mérések eredményeiről,
16. Különböző módszerekkel végzett in situ mérésekből és szakirodalomkutatásból származó primer feszültségadatok összefoglaló értékelése,
17. Geotechnikai (talaj- és kőzetmechanikai) laborvizsgálatok összefoglaló és értékelő jelentés,
18. Földtani laborvizsgálati összefoglaló és értékelő jelentés,
19. A telephely földrengés-veszélyeztetettségének komplex meghatározása,
20. Szabadfelszíni PGA és UHRS meghatározáss,
21.A talajfolyósodás globális és lokális előfordulásának vizsgálata,
22. Mikroszeizmikus észlelések összefoglaló és értékelő jelentése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 26.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

PaksII Jogi Osztály,

2 Attachments

Tisztelt Bodoky Úr!

Jelen emailhez csatoltan küldjük válaszunkat a tárgyi adatigénylésére.

 

Tisztelettel:

 

 

Jogi Osztály

[1][MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. request email]

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Z:\Tagvallalatok\MVM\GROUPS\LP\titkarsag
Iroda\titkarsag\munka\Kati\arculat\01_Paks II.
logók_OK\Paks_II_e-mail_logo.jpg

 

MVM Paks II. Zrt.

7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B.

 

 

idézett részek megjelenítése

PaksII Jogi Osztály,

2 Attachments

Tisztelt Bodoky Úr!

 

Jelen emailhez csatoltan küldjük válaszunkat a tárgyi adatigénylésére.

 

A mellékletet a fájlok terjedelme miatt technikai okokból DVD-n küldjük,
amelyet a mai napon feladtunk az Ön részére a korábban már egyeztetett,
alábbi címre:

Bodoky Tamás

Déri Miksa utca 10.

Budapest 1084

 

Kérjük, amennyiben azok nem érkeznek meg Önhöz észszerű postai átfutási
időben, mindenképpen jelezze.

 

Tisztelettel:

 

Jogi Osztály

[1][MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. request email]

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Z:\Tagvallalatok\MVM\GROUPS\LP\titkarsag
Iroda\titkarsag\munka\Kati\arculat\01_Paks II.
logók_OK\Paks_II_e-mail_logo.jpg

 

MVM Paks II. Zrt.

7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B.

 

 

 

 

From: PaksII Jogi Osztály
Sent: Thursday, August 10, 2017 4:40 PM
To: '[FOI #9567 email]'; 'Tamas Bodoky'
Subject: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A Földtani Kutatási
Program lebonyolításával összefüggő adatok és az annak részletes
eredményeit tartalmazó dokumentumok

 

Tisztelt Bodoky Úr!

Jelen emailhez csatoltan küldjük válaszunkat a tárgyi adatigénylésére.

 

Tisztelettel:

 

 

Jogi Osztály

[3][MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. request email]

[4]Leírás: Leírás: Leírás: Z:\Tagvallalatok\MVM\GROUPS\LP\titkarsag
Iroda\titkarsag\munka\Kati\arculat\01_Paks II.
logók_OK\Paks_II_e-mail_logo.jpg

 

MVM Paks II. Zrt.

7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B.

 

 

idézett részek megjelenítése